55 rokov chovu antilopy nilgau
Úvod » 55 rokov chovu antilopy nilgau

Antilopa nilgau (Boselaphus tragocamelus) patrila v minulých obdobiach k bežne chovaným a rozšíreným druhom antilop v zoologických záhradách. U nás je to historicky prvý druh antilopy vôbec, pretože záznamy o jej chove začínajú už v roku 1958. Nakoľko ide o relatívne nenáročný druh, mohol byť umiestnený aj vo vtedajších ubikáciách bez vykurovania v zimnom období.

Už v roku 1959 sa nám narodilo prvé mláďa, o čom svedčí dochovaná prastará fotografia. Druhý prírastok prišiel v roku 1960, potom v roku 1965 to boli už dve mláďatá. V roku 1969 sme chovali stádočko piatich jedincov. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa chovu darilo a do roku 1975 sa už odchovalo 18 mláďat. V nasledovných ôsmych rokoch pribudlo ďalších 10 odchovov. Historické maximum bolo dosiahnuté v roku 1995, kedy sa v jednej sezóne odchovalo 7 mladých nilgau a celkový počet jedincov v zoo dosiahol neuveriteľných 18 zvierat. Štyrikrát sme zaznamenali narodenie dvojičiek (1989, 1994, 1995 a 2003).

Naše odchované nilgau vycestovali do rôznych končín, niektoré sme vyviezli napr. do plzenskej, olomouckej, drážďanskej či košickej zoo. Sumárny počet odchovaných mláďat v celej histórii presahuje 53 zdokumentovaných odchovov. V posledných rokoch sme chov utlmili, hlavne pre slabý záujem o mláďatá, pretože zoologické záhrady ich začali nahrádzať inými, možno atraktívnejšími druhmi. V podstate nilgau akoby vyšli z módy a aj my sme v poslednej dekáde menili plány inovovania kolekcie antilop v našej zoo. Inými slovami nilgau sme nahradili vzácnejšími a u nás dovtedy nechovanými druhmi ako napr. antilopa vraná či oryx juhoafrický. Antilopa nilgau je najdlhšie chovaným druhom antilopy u nás, tzn. mali sme ju v kolekcii dlhých 55 rokov. Chov sme ukončili, veríme, že iba dočasne, v roku 2013. Návrat nilgau plánujeme do veľkého indického zmiešaného výbehu, kde chceme chovať ich malú skupinku spolu s antilopkami jeleňovitými a možno jedným zaujímavým druhom jeleňa. To však bude vyžadovať vybudovanie zatepleného zariadenia na ich prezimovanie.
RNDr. Peter Lupták