6. stretnutie mladých zoológov
Úvod » 6. stretnutie mladých zoológov

Témou 6 stretnutia zookrúžku Mladý zoológ boli šelmy, nosne medvede. Deti vypracovali test, ktorý sme ohodnotili a na záver nášho stretnutia aj ocenili vecnými cenami. Nasledoval dokument o medveďoch vo Veľkej Fatre a vstupy do zázemia. V poobedňajších hodinách zookrúžkari absolvovali 2 prezentácia a na záver zookrúžku sme mali vedomostnú súťaž opäť ohodnotenú vecnými cenami.

Zookrúžok bol 6 hodinový, v časovom rozsahu 9.00 – 15.00 hod., pretože bol spojený s februárovým, ktorý sa kvôli karanténe neuskutočnil.