Ako pomáhame voľne žijúcim zvieratám, ktoré navštevujú našu zoo
Úvod » Ako pomáhame voľne žijúcim zvieratám, ktoré navštevujú našu zoo

Staráme sa aj o zvieracích návštevníkov zoo

 

Národná zoologická záhrada ponúka svojim návštevníkom širokú škálu rôznych druhov zvierat. Ide najmä o exotické živočíchy a je medzi nimi mnoho ohrozených druhov. Starostlivosť o ne je veľmi náročná a to nie len z finančného, ale i chovateľského hľadiska. Vytváranie biodiverzity, ktorá musí čo najvernejšie imitovať podmienky exotického prostredia a oblasti, z ktorých zvieratá pochádzajú, si vyžaduje profesionalitu, odbornosť a v neposlednom rade veľa času, či trpezlivosti.

Napriek pracovnému vyťaženiu našich chovateľov a zoológov sa naša činnosť upriamuje i na starostlivosť voľne žijúcich zvierat v prírode, ktoré expozíciu Národnej zoologickej záhrady pravidelne navštevujú. Ide najmä o vysokú zver z blízkeho okolia a vtáctvo.

Vysoká zver z voľnej prírody sa na pozemku zoo pravidelne pasie a k dispozícii má i senníky, umiestnené v zázemí záhrady. Prístup k týmto senníkom im v žiadnom prípade nezamedzujeme a srny, daniele, či iná zver si na pravidelný prísun potravy za našimi bránami už zvykli.

Špecifickým odvetvím je vtáctvo. Pomáhaním vtáctvu vo voľnej prírode, pomáhame zároveň i sami sebe. Vtáky sa totiž považujú za prirodzenú biologickú ochranu proti škodcom. O voľne žijúce vtáctvo v bojnickej zoo sa stará skúsený ornitológ Vladimír Slobodník. A práve s ním sme absolvovali jarné upratovanie vtáčích príbytkov. Ako sme sa dozvedeli, búdky pre operencov nestačí iba vyrobiť, zavesiť na strom a viac sa o ne nestarať. Pravidelná údržba zahŕňa najmä dôkladné čistenie pred príchodom jari. Vtáky sa do neporiadku nikdy nevrátia. Vo vnútri búdok sa nachádzajú prevažne staré hniezda operencov. Tie treba vybrať a búdku dôkladne vyčistiť. V niektorých obydliach sa nachádza veľa parazitov, ktoré majú tendenciu šíriť choroby a tie je potrebné vyčistiť. Takýmto spôsobom zabránime vzniku takzvaných ohnísk nákazy.

Okrem vtáčích búdok na hniezdenie, sú v areáli bojnickej zoo rozmiestnené i prikrmovacie búdky, do ktorých sa pravidelne dopĺňa vtáčí zob a tieto operence majú tak o stravu postarané. K dispozícii majú navyše rôzne plody našich stromov, či jarabinu vtáčiu, ktorá je u nás za týmto účelom vysádzaná. Sem tam si naši operení „návštevníci“ zobnú aj zo stravy zvierat, žijúcich v zoologickej záhrade.

Exteriér Národnej zoo Bojnice disponuje i hniezdami pre bociany biele z voľnej prírody. Začiatkom jari, každoročne u nás zahniezdia a odchovajú svoje mladé. Pravidelne sa k nám vracajú s pocitom istoty a bezpečia. Okrem toho permanentne monitorujeme hniezda bielorítiek a lastovičiek obyčajných v vo vnútorných priestoroch ubikácii, respektíve maštalí. Snažíme sa tak pomáhať všetkým živým zvieracím tvorom, ktoré nás navštívia.

Na zvieratách z voľnej prírody nám záleží a tešíme sa z ich každej ich návštevy. Ich neustála prítomnosť za bránami bojnickej zoo je prejav istoty a dôkaz toho, že sa u nás cítia dobre. Pre mnohé sme sa stali hlavným zdrojom obživy a to nás nesmierne teší.