Aktuálna situácia ohľadne vtáčej chrípky
2. februára 2023
Úvod » Aktuálna situácia ohľadne vtáčej chrípky

 

 

Aktuálnu situáciu ohľadne VTÁČEJ CHRÍPKY dôkladne monitorujeme. Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov, situáciu rozhodne nepodceňujeme. Opatrenia sme zaviedli už od začiatku nového roka 2023. Prioritou je znížiť, prípadne eliminovať priamy či nepriamy kontakt voľne žijúceho vtáctva s vtákmi chovanými v našej zoo. A preto aktuálne až do odvolania NEPRIJÍMAME do rehabilitačnej stanice Nzoo Bojnice žiadne jedince vtákov. Pevne veríme, že udržíme situáciu pod kontrolou a vykonané opatrenia zabránia výskytu vtáčej chrípky v našom areáli a tým ochránia chovy, ktoré majú u nás niekoľkoročnú tradíciu.

 

Zverejnené 2.2.2023