Anakonda – kráľ hadov
Úvod » Anakonda – kráľ hadov

Anakonda veľká niekedy nazývaná aj tmavá je najťažším hadom na svete. Môže dorásť do dĺžky až 8-9 metrov a hmotnosti prevyšujúcej 200 kg.  Žije v odľahlých neprístupných oblastiach tropických dažďových pralesoch Južnej Ameriky, v Brazílii, Venezuele, Kolumbii, na severovýchode Peru, Ekvádore a severnej Bolívii, východnej Paraguaja a Guyane, vo Francúzskej Guyane a na ostrove Trinidad.  Anakonda trávi väčšinu svojho života vo vode, uprednostňuje miesta s bujnou vegetáciou. Je dokonale prispôsobený životu vo vode. Keď pláva, oči a nozdry zostávajú na povrchu ako u krokodílov, ale pri ponorení do vody sa jej nozdry uzavrú špeciálnymi klapkami. Pod vodou máva otvorené oči, pretože sú chránené priehľadným filmom. Má schopnosť spomaliť srdcový tep, vďaka čomu spotrebuje menej kyslíka a to jej umožňuje zostať aj 2 hodiny pod vodou. Tak ako všetky hady, aj anakonda sa živí len živočíšnou potravou. Loví tapírov, rôzne cicavce, kajmany, korytnačky i vtáky. Stáva sa, že útočí aj na ovce, kozy a iné domáce zvieratá, ktoré sa prídu k vode napiť. Anakonda striehne na obeť vo vode. Až na sto metrov dokáže zachytiť zvuky pijúceho zvieraťa, následne v tichosti pod vodou pláva smerom k nemu.

Človeku sa vyhýba, ale v ohrození môže byť pre ľudí veľmi nebezpečná. V oblastiach, kde anakonda žije sú obyvatelia opatrní pretože vedia, že anakonda ich môže napadnúť a zabiť. Útoky na ľudí sú veľmi zriedkavé, ale stávajú sa. Niektorí svedkovia tvrdia, že mali stretnutia s anakondami dlhými 12 a viac metrov. Ich priemerná dĺžka zvyčajne nepresahuje 5 m a telesnú hmotnosť 50 kg. Najväčší exemplár žije v zoo v New Yorku, má dĺžku viac ako 9 metrov a hmotnosť 130 kg. Európania sa prvýkrát dozvedeli o tomto hadovi v roku 1553 z kroniky Pedra Cieza de Leona (1518-1560). Jedinec, s ktorým sa tento španielsky vojak, dobyvateľ a historik stretol, mal podľa jeho odhadov o niečo viac ako 6 metrov. Vďaka americkému thrilleru Anakonda dnes pozná tohto plaza celý svet.

Pre nedostupnosť biotopov, k ktorých anakondy žijú majú dnes herpetológovia veľmi málo informácií o ich zvykoch. Taktiež je ťažké odhadnúť početnosť tohto druhu vo voľnej prírode. Takmer všetky dodnes známe informácie sa zozbierali pri pozorovaniach anakond žijúcich v zoologických záhradách.

Vo voľnej prírode zvyčajne samica rodí 28 až 42 mláďat, ktoré sú asi pol metra dlhé. Pohlavne dospievajú vo veku 6 rokov a dožívajú sa 25 – 30 rokov. V zajatí sa tento druh pre svoju agresivitu chová len veľmi zriedka. Návštevníci Národnej zoo Bojnice môžu vo viváriu pozorovať viac ako 4 metre dlhú samicu anakondy veľkej. V roku 2005 sa pracovníkom vivária podarilo odchovať 9 mláďat, v roku 2007 12 mláďat a v roku 2010 až 15 mláďat anakondy veľkej – najväčšieho hada planéty.