Aratingy žlté po prvýkrát v expozičnej voliére
Úvod » Aratingy žlté po prvýkrát v expozičnej voliére

Naša zoo ako jedna z mála v Európe chová veľmi vzácnu arantingu žltú (Guaruba guarouba). Tento nápadne tmavožltý papagáj so zelenými letkami na krídlach sa v prírode vyskytuje len na malom území severovýchodnej Brazílie. Ešte donedávna bol klasifikovaný ako ohrozený druh s prírodnou populáciou menšou ako 2500 exemplárov. Najnovšie odhady sú vďaka prísnej ochrane oveľa priaznivejšie s predpokladom, že ich v prírode prežíva 6 až 13 tisíc.

„Aratingy žlté síce chováme už od roku 2010, kedy sme získali dva umelo odchované vtáky z ostravskej zoo, no pre rôzne problémy nebolo možné ich vystaviť do expozičnej voliéry. Po rokoch sme túto situáciu vyriešili dovozom nových vtákov. Mladý nepríbuzný pár sme získali v rámci výmeny od súkromného chovateľa. Návštevníci tak môžu po prvýkrát vidieť tento vzácny druh v našej zoo. Sú umiestnené v jednej z voliér pavilónu vtákov“ informoval zoológ Michal Sloviak.

V prírode žijú v pároch alebo malých skupinách, obvykle v nížinných tropických lesoch. Je to čiastočne sťahovavý druh, v období sucha vyhľadáva vlhkejšie oblasti v husto porastených zónach pralesa, v období sucha sa často vyskytuje aj na okrajoch lesov v blízkosti polí. Potrava sa skladá z rôznych orechov, plodov, kvetov a semien. Reprodukčné sezóna trvá od decembra do apríla, samice znášajú v stromových dutinách 2-3 vajcia, liahnutie začína asi po 30 dňoch, u tohto druhu sú známe aj spoločné znášky niekoľkých samíc. Aratingu žltú v Európe aktuálne chová 17 zoo a vtáčích parkov, oveľa početnejšia je v súkromných chovoch. Pre tento druh je vedená Európska plemenná kniha (ESB), ktorú riadi Zoo Lisabon v Portugalsku.