Zookrúžok – Biomimikry
Úvod » Zookrúžok – Biomimikry

Počasie nám  prialo tak sme sa s deťmi zo zookrúžku vybrali opäť do záhrady. Témou utorkového zookrúžku bola biomimikry. Príroda ako model: Biomimikry je novou vedou, ktorá študuje prírodné modely a potom tieto formy, procesy, systémy a stratégie napodobuje, aby vyriešila ľudské problémy, a to udržateľne. Príroda ako radca: Biomimikry je nový spôsob videnia a hodnotenia prírody. Predstavuje éru založenú nie na tom, čo môžeme z prírody vyťažiť, ale čo sa z nej môžeme naučiť. Ich úlohou bolo nájsť inšpirácie v prírode. Rozdelili sa do skupín, kde každá skupina dostala úlohu nájsť rôzne druhy  energie a jej využitie.  Druhou úlohou bolo pozbierať prírodný materiál a vytvoriť z neho zviera.