Bojnická zoo má nové meno
Úvod » Bojnická zoo má nové meno

Zoologická záhrada Bojnice sa zaradila medzi významné slovenské inštitúcie, ktoré nesú prívlastok „národná“. V Bojniciach to dnes oznámil minister životného prostredia, László Sólymos. Od 1. júla 2017 tak Zoo Bojnice ponesie nový názov – Národná zoologická záhrada Bojnice.

„Dnes splatíme jeden veľký dlh voči Zoo Bojnice  a všetkým, ktorí v nej pracujú či pracovali. Svojím pôsobením pri ochrane ohrozených druhov, pri pomoci zraneným zvieratám, pri vzdelávaní verejnosti bojnická zoo už dávno prerástla lokálny charakter. Stala sa skutočne národnou. Je načase to priznať,“ uviedol šéf envirorezortu László Sólymos.

Národná zoologická záhrada Bojnice je najstaršou zoologickou záhradou na Slovensku. Svoje brány otvorila už v roku 1955 a získaním prívlastku „národná“ sa zaradila medzi ostatné významné inštitúcie, akými sú napríklad národné parky, ktoré sú taktiež zriadené štátom.

„Verím, že po zmene názvu bude zoo navštevovať ešte viac návštevníkov a bude ešte úspešnejšia v rôznych, neraz cezhraničných ochranárskych projektoch,” dodal Sólymos. Narážal napríklad na projekt LIFE, v rámci ktorého sa zoo úspešne podieľa na obnovení rysej populácie vo Falckom lese.

Po slávnostnom odhalení nového názvu bol pre návštevníkov pripravený program spojený s Vítaním prázdnin v zoo, v rámci ktorého otvorili novú sezónu v obľúbenej Motýlej záhrade. Okrem toho mohli návštevníci navštíviť tvorivé dielne, vypočuť si komentované kŕmenia zvierat, alebo vzhliadnuť tréning sloníc s chovateľmi.