Bojnickú zoo navštívili „mladí chemici“
Úvod » Bojnickú zoo navštívili „mladí chemici“

Na chemickej olympiáde stredoškolákov, ktorej dejiskom bola pôda Strednej odbornej školy Nováky, sa stretli študenti z celého Slovenska, aby si medzi sebou zmerali vedomosti v oblasti chémie.

Sprievodný program naplnil očakávania

V rámci sprievodného programu, navštívili mladí, talentovaní „vedci“ i Národnú zoologickú záhradu Bojnice. V uplynulom týždni sme tak hostili bez mála šesťdesiat študentov, ktorí si popri náročnom programe prišli užiť komentovanú prehliadku, v expozícii zoologickej záhrady. Tento zážitkový program bol realizovaný v spolupráci s Gymnáziom V.B. Nedožerského v Prievidzi.

Zoo a chémia

Možno si niekto z Vás povie: „Chemici v zoo?“ „Čo má spoločné zoologická záhrada s chémiou?“ A práve tu sa treba na chvíľu zastaviť a ozrejmiť, že chov zvierat a vôbec chod zoo je s týmto vedným odborom úzko spojený. Mladí, talentovaní chemici dobre vedia, že v súčasnosti sa do ovzdušia vypúšťa množstvo škodlivých látok, ktoré negatívne vplývajú na životné prostredie a biodiverzitu slovenskej, ale aj celosvetovej fauny. Dokonca dokážu odborne tieto škodliviny pomenovať. Na návšteve bojnickej zoo preto nešetrili otázkami a zaujímali sa, akú biodiverzitu jednotlivé zvieratá vo voľnej prírode ku komfortnému životu potrebujú. A práve po nadobudnutí týchto poznatkov, vyjadrili svoje názory a získali obraz o tom, čo všetko je pre živočíchy škodlivé. Dozvedeli sa i množstvo nových informácii, ohľadom života exotických zvierat. Ukázali, že im nie je blízky len chemický vedný odbor, naopak, dokázali s ním život za bránami zoo porovnať a premostiť.

Našli sme spoločný cieľ

Okrem hľadania súvislostí medzi chémiou a životom zvierat, nás s „mladými chemikmi“ spája ďalšia vec, ktorou je záujem a chuť vzdelávať sa. Napriek únave sa študentom u nás páčilo a vôbec sa im od nás odchádzať nechcelo. Ich záujem o informácie zo života zvierat nás milo prekvapil. Sme veľmi radi, že sme sa opäť mohli podieľať na edukácii mladých talentovaných ľudí.

Pod článkom si môžete pozrieť fotografie, z návštevy mladých chemikov