Bubnovačka 2021
Úvod » Bubnovačka 2021

 

 

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí pripadá na 19. november a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF. Počas neho si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace v oblasti ochrany detí pred násilím na Slovensku zvolili 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!  Zoologická záhrada je úzko spätá práve s deťmi a väčšina našich návštevníkov sú tí najmenší. Veď čo by to bol za deň v expozícii zoo, keby sa z nej neozýval radostný džavot detí? Dennodenne sme svedkami šťastných a rozradostených detských očí, ktoré úprimne prejavujú svoje emócie pri pohľade na zvieratká. Preto sme sa v Národnej zoologickej záhrade Bojnice taktiež zapojili do ôsmeho ročníka projektu pod názvom „Bubnujeme, aby bolo detí lepšie počuť“. Projekt má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému skorej prevencie. 

 

Oficiálne stránky BUBNOVAČKY ->

FACEBOOK UDALOSŤ ->