Letná turistická sezóna v Bojniciach je už otvorená. A my sme boli pri tom!

Letná turistická sezóna v Bojniciach je už otvorená. A my sme boli pri tom!

V piatok 21. apríla sa na Hurbanovom námestí v Bojniciach konalo oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny v Bojniciach. Keďže aj Národná zoologická záhrada Bojnice je súčasťou cestovného ruchu na hornej Nitre, nemohli sme na tejto akcii chýbať.

Výroba recyklovaného papiera. Zdroj: Nzoo Bojnice

Pre návštevníkov sme si pripravili niekoľko aktivít. Pri ich zostavovaní sme sa nechali inšpirovať Svetovým dňom Zeme (22. apríl). Záujemcovia si tak mohli vyskúšať výrobu recyklovaného papiera či  maľovanie prírodnými farbami. Nezabudli sme však ani na tému tohtoročného otvorenia turistickej sezóny, ktorá sa niesla v duchu roka 1888. Práve v 19. storočí zaznamenala rozmach paleontológia ako i rôzne objavy. Pre malých i veľkých sme tak pripravili možnosť bádať. Mohli si vyskúšať hľadanie stôp zvierat či použitie mikroskopov.

Záujem zo strany návštevníkov bol naozaj obrovský a my ďakujeme všetkým, ktorí sa zastavili v našich stanoch.

Svetový deň vody 2023 sa inšpiroval príbehom o kolibríkovi

Svetový deň vody 2023 sa inšpiroval príbehom o kolibríkovi

Existuje starý príbeh o kolibríkovi, ktorý sa jedného dňa rozhodol čeliť nepriazni osudu. Iba pomocou malých kvapiek vody sa snažil uhasiť veľký lesný požiar. Ako to už býva, takéto príbehy zväčša hovoria o nás samých. Budeme sa iba nečinne prizerať katastrofe, alebo začneme konať? Rozprávanie o kolibríkovi sa stalo inšpiráciou pre Organizáciu spojených národov a tohtoročnú kampaň Svetového dňa vody – Buď zmenou! Svetový deň vody oslavujeme každoročne 22. marca.

Jedného dňa v lese vypukol požiar. Všetky zvieratá pred ním bežali a snažili sa zachrániť si život. Neskôr zastali a so smútkom hľadeli na horiaci les. Odrazu im hore nad hlavami začal poletovať kolibrík. Lietal tam a späť k ohňu, znova a znova.

Väčšie zvieratá sa ho spýtali: „Čo robíš?“

„Letím k jazeru po vodu, aby som sa potom mohol vrátiť späť a pomohol tak uhasiť požiar,“ odpovedal kolibrík. Kvapky, ktoré nosil vo svojom zobáčiku bol veľmi malé a sotva mohli zahasiť plamene. Ostatné zvieratá ho preto vysmiali. „Takto oheň nemôžeš uhasiť!“

Kolibrík im však odpovedal: „Robím, čo môžem.“

Kampaň Svetový deň vody 2023

Prostredníctvom tohto príbehu sa OSN rozhodla zdôrazniť, že pri riešení pálčivých problémov, môže každý z nás prispieť, hoci iba malou kvapkou. Podľa oficiálnych údajov organizácie, ročne zomiera až 1,4 milióna ľudí a 74 miliónom sa skráti život v dôsledku chorôb súvisiacich so znečistenou vodou a nedostatočnou hygienou. Odhady tiež hovoria o tom, že jeden zo štyroch ľudí žijúcich na našej planéte nemá prístup k bezpečne pitnej vode. Takmer polovica všetkých odpadových vôd pochádzajúcich z domácností (umývadlá, odtoky, toalety…) odteká späť do prírody bez toho, aby z nich boli odstránené škodlivé látky.

Kampaň OSN Buď zmenou! preto vyzýva ľudí, aby prispeli k riešeniu vodnej a sanitárnej krízy, hoci len malými krokmi. „Svet je žalostne ďaleko na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa týkajúceho sa vody a hygieny pre všetkých do roku 2030. Miliardy ľudí stále nemajú bezpečnú vodu a toalety. Všetci môžeme urobiť niečo pre urýchlenie zmien,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Twitter generálny tajomník OSN António Guterres.

Kampaň Svetový deň vody 2023

Ako sa možno zapojiť do Svetového dňa vody?

Zobrať veci do vlastných rúk

Každý z nás môže prispieť svojou kvapkou. Stačí si vybrať z niekoľkých možností, akými možno pomôcť pri súčasnej vodnej a sanitárnej kríze. OSN v rámci svojej kampane navrhuje niekoľko záväzkov, ktoré si jednotlivci môžu dať. Medzi tri najobľúbenejšie v rámci Európy patria: šetrenie vodou (krátke sprchy, zastavenie vody počas umývania zubov…), neznečisťovanie vody (olej, jedlo, nebezpečné chemikálie nesplachujeme na toaletách ani v dreze), jeme lokálne (kupujeme lokálne produkované a vyrobené jedlo, sezónne potraviny, uprednostňujeme potraviny, pri ktorej bolo spotrebované menšie množstvo vody).

Pomôž vytvoriť svetovú „kyticu kolibríkov“

V niektorých jazykoch sa skupina kolibríkov môže nazvať aj kyticou. Kampaň k Svetovému dňu vody preto vyzýva deti, školákov i študentov, aby vytvorili origami kolibríky so svojimi sľubmi o ochrane vody. Fotografie papierových kolibríkov budú umiestnené na stránke Svetového dňa vody.

Propaguj Svetový deň vody

Záujemcovia si môžu stiahnuť logo kampane a šíriť ho tak nielen prostredníctvom sociálnych sietí, ale nechať si potlačiť napríklad tričko. Viac sa dozviete tu.

Pozrite si video, ktoré bolo vytvorené pri príležitosti kampane Svetový deň vody 2023.

Zdroj: unwater.org

 

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Lesy a zdravie. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať

Keď pijete pohár vody, píšete do zošita, beriete lieky na horúčku či staviate dom…Spájate si tieto činnosti s lesom? Nie vždy sa nám to darí a predsa sú tieto a mnohé ďalšie aspekty nášho života prepojené s lesmi.

V rokoch 2015 až 2020 sa v dôsledku odlesňovania ročne stratilo desať miliónov hektárov lesa, čo je zhruba ekvivalent 14 miliónov futbalových ihrísk. Udržateľné obhospodarovanie lesov a ich využívanie zdrojov sú kľúčom k boju proti klimatickým zmenám a prispievajú k prosperite a blahobytu súčasných a budúcich generácií. Lesy tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní chudoby a pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Napriek všetkým týmto neoceniteľným ekologickým, ekonomickým, sociálnym a zdravotným výhodám sú lesy ohrozené požiarmi, škodcami, suchami a bezprecedentným odlesňovaním.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Z dôvodu zvyšovania povedomia o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v roku 2012 Medzinárodný deň lesov. Oslavujeme ho 21. marca a každý rok prináša tému, ktorou upozorňuje na aktuálne problémy súvisiace s lesmi. Rok 2023 si žiada dávať, nielen brať, pretože zdravé lesy znamenajú aj zdravých ľudí. Témou pre rok 2023 sa tak stali Lesy a zdravie.

Lesy čistia vodu, vzduch, zachytávajú uhlík v boji proti klimatickým zmenám, poskytujú potraviny a lieky na záchranu života a zlepšujú našu pohodu. Je na nás, aby sme tieto vzácne prírodné zdroje chránili.

Medzinárodný deň lesov 2023. Zdroj: fao.org

Vedeli ste, že…

  • Takmer jedna miliarda ľudí na celom svete závisí od úrody potravín z voľnej prírody, ako sú bylinky, ovocie, orechy, mäso a hmyz, pre výživnú stravu.
  • Približne 50 000 druhov rastlín, z ktorých mnohé rastú v lese, majú medicínske využitie.
  • Lesy slúžia aj ako prirodzená bariéra prenosu chorôb medzi zvieratami a ľuďmi. S pokračujúcim odlesňovaním však rastie riziko, že sa choroby prenesú zo zvierat na ľudí. Viac ako 30 % nových chorôb hlásených od roku 1960 sa pripisuje zmenám vo využívaní pôdy vrátane odlesňovania.
  • Čas strávený v lesoch navodzuje pozitívne emócie, znižuje stres, krvný tlak, depresiu, únavu, úzkosť a napätie. Stromy v mestách tiež absorbujú znečisťujúce plyny z dopravy a priemyslu a filtrujú jemné častice ako je prach, špina a dym, čo pomáha chrániť mestské obyvateľstvo pred respiračnými chorobami.

Lesy a stromy pomáhajú tlmiť vystavenie teplu a extrémnym poveternostným javom spôsobeným zmenou klímy, ktoré predstavujú veľkú celosvetovú zdravotnú výzvu. Napríklad stromy správne rozmiestnené okolo budov ochladzujú vzduch a môžu znížiť potrebu klimatizácie až o 30 percent, čo tiež šetrí energiu.

Zdroj: fao.org

Navštívili sme Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici

Navštívili sme Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici

Po dlhšej odmlke kvôli kovidu, sme opäť navštívili pacientov v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, kam cestujeme pravidelne, aby sme deťom aspoň na chvíľu spríjemnili pobyt v nemocnici.

Pre deti sme pripravili interaktívnu prednášku pod názvom pobytové znaky zvierat. Lúštili s nami hádanky, v ktorých sa ukrývali živočíchy našich lesov. Mali možnosť poobzerať si preparáty zvierat, pobytových znakov ako sú odtlačky stôp, rohov, srsti, obhryzených šišiek a orechov od veveričiek a umne zostrojeného hniezda. Tipovali, ktoré pobytové znaky patria vybraným druhom živočíchov. Ako im to išlo!

Miestnosťou sa niesol aj hlas jeleňa v ruji, tok bažanta či húkanie sovy, zavíjanie vlkov a mrmlanie medveďa. Deti mali na chvíľu pocit akoby sa ocitli
v lese. Za ich pozornosť sme ich odmenili suvenírmi zo zoo.

Dojalo nás aj ich prekvapenie, ktoré pre nás vytvorili v podobe maľovaných obrázkov a anjelov.  Ďakujeme za pozvanie. Prajeme veľa síl pri boji
s chorobou.

Publikované: 2.12.2022

 

 

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

V mesiaci november sme prijali pozvanie na festival ŠIŠKA, ktorý sa po dvoch rokoch na Orave presunul do turistickej oblasti Remata, kde nad nami po celý čas bdela majestátna Bralova skala. Koná  sa každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy. Oproti rokom poznačených covidom, sa festivalu zúčastnilo viac ako stovka účastníkov. Hlavnou témou stretnutia bola zmena klímy. Keďže ide o tému náročnú pre 8 miliárd ľudí na Zemi, namiesto jedného odborníka boli pozvaní piati s rôznym profesným zameraním.

Tradičná úvodná prednáška sa teda zmenila na úvodnú panelovú diskusiu s názvom Krok a rok pre klímu a priniesla rôzne pohľady na problematiku a jej riešenie. V kontexte klimatickej výchovy v publiku zarezonovala myšlienka klásť väčší dôraz na citovú zložku ako na výkony. Informácií už máme dosť, ale kým sa nezačneme osobne angažovať, všetky čísla, fakty a poučky sú zbytočné.

Po diskusii, v neskorých večerných hodinách, nasledovala burza publikácií. Zmenou tu bola snáď iba rýchlosť, akou všetky metodické materiály zmizli zo stolov.

Druhý deň festivalu odštartoval sériou prezentácií samotných účastníkov. Prebiehali celé doobedie paralelne v dvoch miestnostiach, čo malo za následok náročné rozhodovanie, pre ktorú sa rozhodnúť. Pozitívna zmena sa týkala štýlu prezentácií – oproti predošlým rokom vzrástol počet tzv. EIP-iek (Eko Iných Prezentácií), ktoré zapájajú kreativitu lektora a publiku doprajú osobitý zážitok.

Poobede sa všetci účastníci tešili, že „zmenia ovzdušie“. Zhruba polovica si dopriala svieži vzduch počas exkurzie na Košských mokradiach. V sprievode ornitológa Romana Slobodníka zažili čaro a význam tohto biotopu v priamom prenose – pozorovali husi bieločelé na ich migračnej ceste. Druhá polovička účastníkov vymenila hotelový vzduch za vlhký vzduch podzemia. Do útrob banského skanzenu Cigeľ cestovali dva kilometre v tme a hluku banského vláčika, ktorým 50 rokov dennodenne rovnako fárali baníci. Táto jazda a následne výklad Michala Oršuľu zanechali vo všetkých silný zážitok.

Po intenzívnom dni nasledoval aj intenzívny večer. Z účastníkov sa stali rodiny súťažiace v imitácii hry Piati proti piatim. Súťaži predchádzala anketa realizovaná na vzorke 100 študentov stredných škôl z rôznych slovenských miest. U účastníkov sme zisťovali, ako dobre poznajú mladú generáciu. Večer priniesol okrem veselej atmosféry aj príjemné zistenie, že budúcnosť je v dobrých rukách.

Tretí deň uzavrela séria ďalších inšpiratívnych príspevkov, pre ktoré sa však vyhradený čas málil. Festivalu ŠIŠKA 2022 definitívne odzvonilo s posledným spoločným obedom. Lúčenie bolo emotívne, ale vieme, že o rok sa stretneme zas. Veríme, že tá najväčšia zmena počas festivalu sa udiala v nás. Odchádzali sme povzbudení vedomím, že naša práca má zmysel. Zapálením sŕdc a mozgov mladých ľudí vieme totiž zmeniť svet.

Publikované: 27.11.2022

 

Na Dni Sýkorky nechýbala ani Národná zoologická záhrada

Na Dni Sýkorky nechýbala ani Národná zoologická záhrada

Druhú júnovú sobotu sme vycestovali do Dolných Vesteníc, kde sme prijali pozvanie na Deň Sýkorky. Podujatie bolo venované klientom zariadenia pre seniorov a ich rodinným príslušníkom.

Počas dňa čakali na návštevníkov stánky s programom a bohatý kultúrny program. Jedným zo stanovíšť bol aj stánok Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Predstavili sme v ňom zástupcov karpatskej fauny a pobytové znaky živočíchov. Pre deti sme mali prípravné aktivity, v ktorých si mohli vyskúšať ich vedomosti, ale aj odvahu.

V prednáške sme odprezentovali poslanie NZOO, upriamili pozornosť na rehabilitačnú stanicu a jej činnosť v súvislosti so záchranným projektami. Neopomenuli sme ani aktivity v rámci posilňovania populácie zvierat, boj proti príbuzenskému kríženiu rysov v Karpatoch a ich reintrodukciu, respektíve zakladanie novej časti populácie v rámci projektu LIFE Lynx.

Pochválili sme sa novinkami a akciami, ktoré čakajú na návštevníkov počas letnej sezóny.