Príbeh bojnických sloníc
Úvod » Príbeh bojnických sloníc

Priatelia, predstavujeme Vám nový projekt Národnej zoologickej záhrady Bojnice s názvom Príbeh bojnických sloníc 

Pozrite si v sérii krátkych videí strhujúcu a legendárnu cestu dvoch afrických sloníc. Predstavíme Vám históriu bývalého pavilónu, nazriete do priestorov nového, vypočujete si spomienky a zážitky bývalých i súčasných zamestnancov a dozviete sa mnohé zaujímavé informácie z histórie i súčasnosti. 

Sledujte 

V SÉRII VIDEÍ každú stredu od 19.08.2020

Príbeh bojnických sloníc I. ( Slony na Slovensku?)

Dnes začíname seriál, ktorý bude mať každú stredu nový diel! Predstavíme vám príbeh, ktorý má svoju myšlienku, emócie a mnoho užitočných informácií zo života našich sloníc 🐘 Od histórie až po súčasnosť, ktorá súvisí s dlho očakávaným novým pavilónom slonov…

Príbeh bojnických sloníc II. (Prvé zoznámenie)

Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, druhý diel hovorí o prvých krokoch našich sloníc a o ich zoznámení sa s ošetrovateľmi.
P.S: Prajeme príjemné sledovanie 🙂a nezabudnite, každú stredu ❤️

Príbeh bojnických sloníc III. (Ako a prečo reťaze)

Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, tretí diel rozpráva o vtedajších postupoch a metódach práce s divokými zvieratami, ktoré už v dnešnej dobe nie sú akceptovateľné, no v minulosti to bohužiaľ bola bežne používaná prax. V podaní Vladimíra Slobodníka, bývalého zamestnanca zoo a Milana Berešíka, bývalého ošetrovateľa slonov.

P.S: Prajeme príjemné sledovanie 🙂a nezabudnite, každú stredu ❤️

Príbeh bojnických sloníc IV. (Z karantény do pavilónu)

Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, štvrtý diel rozpráva o presune našich sloníc z karantény do novo postaveného pavilónu. V podaní Vladimíra Slobodníka, bývalého zamestnanca zoo a Milana Berešíka, bývalého ošetrovateľa slonov.
P.S: Prajeme príjemné sledovanie 🙂a nezabudnite, každú stredu ❤️

Príbeh bojnických sloníc V. (Atmosféra v zoo)

Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, piaty diel rozpráva o atmosfére v zoo z pohľadu zamestnanca z iného úseku v podaní Renáty Ondrejovičovej, dlhoročnej zamestnankyne zoo.

P.S: Prajeme príjemné sledovanie 🙂a nezabudnite, každú stredu ❤️

Príbeh bojnických sloníc VI. (Spolupráca medzi zoo)

Príbeh bojnických sloníc VI. (Spolupráca medzi zoo)
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, šiesty diel rozpráva o potrebnej vzájomnej spolupráci medzi zoologickými záhradami, v podaní Vladimíra Šranka, bývalého riaditeľa zoo a dlhoročného zamestnanca zoo Milana Berešíka.

Príbeh bojnických sloníc VII. (Kolaudácia “starého” pavilónu)
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, siedmy diel rozpráva o kolaudácii “starého” pavilónu a nových monterkách 😄 z pohľadu pani Renátky Ondrejovičovej, dlhoročnej zamestnankyne zoo.

Príbeh bojnických sloníc VIII. (Povahy našich sloníc)
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, ôsmy diel rozpráva o povahách našich sloníc, dominancii a práci ošetrovateľov z pohľadu 4 ľudí, ktorí ich poznajú najlepšie – ošetrovateľov slonov.

Príbeh bojnických sloníc IX. (Cviky so slonicami)
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
Dnešný, deviaty diel rozpráva o tom, prečo je tréning so zvieratami dôležitý, koľko povelov zvládajú a v akom akom jazyku s nimi komunikujú ošetrovatelia.

Príbeh bojnických sloníc X. (Sloninec očami hlavného zoológa)
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
V dnešnom, desiatom diele rozpráva hlavný zoológ o tom, ako vznikala myšlienka stavby nového pavilónu slonov, prečo sa nerealizovala rekonštrukcia a rozšírenie “starého” pôvodného pavilónu a aké priestory čakajú v novom domove naše slonice.

Príbeh bojnických sloníc XI. (Historicky najvýznamnejšia investícia Národnej zoo Bojnice)
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
V dnešnom, jedenástom diele rozpráva vedúca odboru investičných aktivít o tom, ktorý rok bol pre NZOO kľúčový, kedy a ako sa začalo hľadať reálne riešenie ohľadom chovu slonov a aké boli významné míľniky, ktoré nakoniec rozhodli o stavbe nového pavilónu slonov.

Príbeh bojnických sloníc XII. – Slávnostné poklepkanie základného kameňa
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
V dnešnom, dvanástom diele si zaspomíname na veľmi významnú udalosť a ďalší krok k novému pavilónu slonov, na slávnostné poklepkanie základného kameňa Ubikácie africkej fauny (nového pavilónu slonov).

Príbeh bojnických sloníc XIII. – Zmeny a rozloženie výbehov.
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
V dnešnom, trinástom diele si dozviete aké úpravy sa museli realizovať kvôli exteriéru nového sloninca, prečo to bolo potrebné a nevyhnutné a tiež to, ktoré zvieratá museli byť presunuté do iných expozícií.

Príbeh bojnických sloníc XIV. – Návrh, realizácia a poloha sloninca.
Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
V dnešnom, štrnástom diele si dozviete aké prípravy sa museli vykonať, čo sa zohľadňovalo v navrhovaných a bezpečnostných opatreniach a podľa čoho sa vyberala poloha nového sloninca.
P.S: Prajeme príjemné sledovanie

Príbeh bojnických sloníc XV. – Technické riešenia: Boxy na ustajnenie slonov

Náš seriál odhaľuje veci zabudnuté, menej známe i neznáme. Dozviete sa v nich mnohé zaujímavosti od histórie až po súčasnosť…
V dnešnej, pätnástej časti sa dozviete, aké technické riešenia si vyžadovali boxy na ustajnenie slonov

Príbeh bojnických sloníc XVI. – Transport sloníc do nového pavilónu