Cesta slovenského rysa
Úvod » Cesta slovenského rysa

Ako bolo?

Národná zoologická záhrada Bojnice privítala v piatok, 16. novembra 2018, v priestoroch prednáškovej sály Centra environmentálnej výchovy odbornú verejnosť na medzinárodnej konferencii „Cesta slovenského rysa“. Táto bola venovaná predovšetkým predstaveniu súčasných projektov a partnerov  Národnej zoologickej záhrady Bojnice verejnosti.

Odborné prednášky zoznámili účastníkov s činnosťou Národnej zoo Bojnice na záchrane rysa ostrovida. Rovnako odzneli prednášky Jakuba Kubalu z Technickej univerzity vo Zvolene
a občianskeho združenia DIANA – Výskum Karpatskej fauny, ako aj Jochena Krebuehla z projektov LIFE LUCHS v Nemecku a Roka Černe z LIFE LYNX v Slovinsku.

V rámci prezentácie zástupcov LIFE LUCHS z Nemecka, sa zúčastnení mali možnosť detailnejšie dozvedieť o priebehu už prebiehajúceho projektu, ktorý má za cieľ reštituovať rysa v biosférickej rezervácii Falcký les na nemecko – francúzskej hranici. Bojnická zoo je neoddeliteľnou súčasťou projektu a spolupracuje na monitoringu a translokácii rysa do Falckého lesa. Projekt začal v roku 2015 a doteraz bolo v Nemecku vypustených 13 rysov, z toho 7 pochádzalo zo Slovenska.

V priebehu konferencie boli predstavené aj ďalšie plány na reštitúciu rysa, tentoraz do Slovinska
a Chorvátska. Národná zoo Bojnice sa opäť zapojí do projektu LIFE LYNX a podobne ako pri projekte v Nemecku bude participovať na reštitúcii populácie rysa do spomínaných krajín. V minulosti sa na územie bývalej Juhoslávie reštituovali rysy zo Slovenska. V súčasnosti táto populácia potrebuje
z dôvodu genetických a zdravotných dôvodov pre svoju záchranu posilnenie s novými jedincami pochádzajúcimi zo zdrojovej populácie v Karpatoch.

Ako povedal vedúci zoologického odboru Branislav Tám: „Konferencia bola organizovaná hlavne preto, aby sme odbornú verejnosť upozornili na problematiku rysa ostrovida a vyzvali k ešte užšej spolupráci na jeho ochrane a manažmente. V priebehu konferencie bola predstavená systematická a vysoko profesionálna práca Národnej zoologickej záhrady v rámci danej problematiky.“

Súčasťou piatkovej konferencie bolo aj udelenie plakiet štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Borisom Suskom za dlhoročný prínos k ochrane rysa. Ocenení boli Eva Gregorová, Ľudvík Kunc a Štefan Zatroch.

Na konferencii bola predstavená aj premiéra filmu Cesta rysa. Tento krátky, 25 minútový dokument zachytáva počiatky návratu rysa do bývalej Juhoslávie. Spomienky pamätníkov a priamych účastníkov počiatkov „Cesty rysa“ vykreslili neľahké situácie, ale aj úspechy návratu najväčšej mačkovitej šelmy Európy s plánmi do najbližších rokov a ďalšej budúcnosti pre dlhodobé zachovanie životaschopnej populácie tohto druhu v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách.

V sobotu pokračoval program opätovným premietaním filmu, tentoraz pre širokú verejnosť. Rovnako boli odprezentované dve prednášky, ktoré predstavili prácu s rysmi v Národnej zoo Bojnice a vysvetlili aj dôležitosť a fungovanie monitoringu, ochrany a manažmentu rysa.