Čo zažili Sovičky v školskom roku 2019/2020
Úvod » Čo zažili Sovičky v školskom roku 2019/2020

Členovia Sovičiek v školskom roku 2019/2020

Marek Fábry, Rastislav Hogen, Max Humaj Snowden, Tomáš Kotrík, Viktor Kotrík, Patrik Kováč, Deniska Rajčová, Samuel Svíba, Natália Svíbová, Nela Svíbová, Hanka Svitková, Katka Svitková, Elenka Valovičová, Maxim Matiašovič, Daniel Majerský, Matej Stražovan, za CVČ Mgr. Júlia Biskupičová