Deň adoptívnych rodičov
Úvod » Deň adoptívnych rodičov

V sobotu 18.6. 2022 pozývame do Národnej zoologickej záhrady Bojnice všetkých adoptívnych rodičov a darcov, ktorí prispeli na zabezpečenie lepších podmienok chovu našich zvierat, v období rokov 2019 – 2021. 

 

Časový harmonogram:

 • POVINNÁ REGISTRÁCIA:
  • od 9.00 do 13.00 hod.
  • otváracie hodiny zoo od  9.00 do 19.00 hod.

 

Program:

  • od 10.00 do 15.00 – individuálna prehliadka stánkov finančnej správy a Nzoo Bojnice, nachádzajúcich sa pri výbehu medveďov,
  • od 10.00 do 15.00 – zoocaching – v rámci programu DAR sa môžete zapojiť do súťaže a nájsť ukrytú kešku v areáli zoo,
  • o 11.15 a o 14.00 – slávnostné privítanie adoptívnych rodičov a poďakovanie za ich podporu počas uplynulých rokov – stanovište pri medveďoch,
  • o 11.20 a o 14.05 –  kynologické  ukážky vyhľadávania pašovaných  predmetov, omamných látok, tabakových výrobkov s komentárom jednotlivých činností – stanovište pri medveďoch,
  •  individuálna prehliadka zoo

 

Zverejnenie článku 16.6.2022

Ako bolo

V sobotu  do Národnej zoologickej záhrady Bojnice zavítali adoptívni rodičia, ktorí prispeli na chov našich zvierat v priebehu rokov  2019 – 2021. Pripravené bolo pre nich špeciálne podujatie, ktoré bolo poďakovaním za ich pomoc. Spolu s adoptívnymi rodičmi sme sa stretli už po štvrtý raz. Rozhodli sme sa pozvať tri ročníky, nakoľko počas obdobia korony boli akcie tohto rozmeru zakázané.

Nie len adoptívny rodičia mohli vidieť stánok Národnej zoologickej záhrady Bojnice a finančnej správy. Program sa niesol v duchu kampane ,,Ukradnutej divočiny´´. Návštevníci mohli vidieť zaistené predmety z chránených a kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Dozvedeli sa aké dôležité je byť informovaný o suveníroch, ktoré si prinášajú z dovolenky.

Nie všetky predmety sa dajú doviezť domov legálne a čo im v prípade zaistenia daného predmetu hrozí. V stánku si moli prezrieť nelegálne zaistené predmety, ktoré podliehajú dohovoru Cites. Počas celého dňa odpovedali pracovníci Nzoo Bojnice a finančnej správe na ich zvedavé otázky.

Pred obedom zaplnili zoo zvedavci, ktorí sa prišli pozrieť na kynologické  ukážky vyhľadávania pašovaných  predmetov, omamných látok, tabakových výrobkov pomocou služobných psov.  Do programu sa zapájali aj detskí dobrovoľníci, ktorí pomáhali s premiestňovaním ukrytých pašovaných predmetov.

Pre adoptívnych rodičov, ktorí pripravený program absolvovali sme mali ešte jednu úlohu. Nájsť ukrytú kešku v hre zoochachingu. Za nájdenie boli úspešní hľadači odmenení. Celkovo sa tejto akcie zúčastnilo 4095 osôb, z toho  18 adoptívnych rodičov.

Adopcia zvierat je možnosť ako sa môže každý návštevník alebo iný priaznivec Nzoo Bojnice zapojiť do chovu ohrozených druhov zvierat. Je to symbolické gesto, v rámci ktorého si záujemca podľa výšky finančnej čiastky, ktorú je ochotný investovať, vyberie zo zoznamu svojho „zvieracieho obľúbenca“, pre ktorého sa stane na rok adoptívnym rodičom.

Všetkým adoptívnym rodičom patrí veľké Ďakujem.

 

Zverejnenie článku 20.6.2022