Deň lesov
Úvod » Deň lesov

 

Ako bolo?

Pri príležitosti Svetového dňa lesov si Národná zoologická záhrada Bojnice pripravila podujatie určené pre žiakov škôl, ale i verejnosť. Na prednáške sa deti dozvedeli o lesných ekosystémoch, o ich význame, faune a dôležitosti ich ochrany. Podrobne sme sa venovali pobytovým znakom zveri a spoločne sme určovali stopy, ktoré sa dajú najčastejšie nájsť v našich lesoch. Pripravené boli aj dermoplastické preparáty a všetci si ich tak mohli zblízka obzrieť. Celkovo sa tejto akcie zúčastnilo 86 osôb.