Deň ohrozených druhov
19. mája 2023
Úvod » Deň ohrozených druhov

V tretí májový piatok si pripomíname, že existencia niektorých živočíchov na našej planéte je veľmi krehká a ohrozená. Deje sa tak už od roku 2006. Cieľom Dňa ohrozených druhov je upozorniť ľudí na potrebu ochrany ohrozených druhov.

Čo je to ohrozený druh?

Rozhodujú počty. Ak je druh definovaný ako ohrozený, znamená to, že jeho počty sú veľmi nízke. Môžu to byť tisíce, ale i stovky či dokonca desiatky. Dôvodov, prečo sa určitý druh stane ohrozeným, môže byť viacero – klimatické zmeny, nadmerný lov, pytliactvo, zmena alebo zničenie prostredia či prírodné katastrofy. Až 22 % európskym druhom zvierat hrozí vyhynutie.

 

Slon africký. Foto: Zuzana Štrkulová pre Nzoo Bojnice

 

Aké sú možnosti

Podľa IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) je na svete najmenej 40 % zvierat, hmyzu a rastlín ohrozených vyhynutím. Jedným zo spôsobov ako pomôcť je chov v zoologických záhradách, kde sa môžu rozmnožiť a v ideálnom prípade aj vrátiť do voľnej prírody. Nie vždy je však takýto návrat možný. Napríklad v prípade leva berberského, ktorého chováme aj v našej bojnickej zoo, je to veľmi ťažká úloha, o ktorej sa na medzinárodnej úrovni uvažuje už dlhšie. Akýkoľvek návrat do divočiny by si vyžadoval starostlivé plánovanie, rozvoj biotopov, manažovanie populácie zvierat, ktoré by boli korisťou, zapojenie komunity kvôli hrozbe pytliactva a dôkladné monitorovanie.

Ako môžete osláviť Deň ohrozených druhov?

  • Prečítajte si knihu o ohrozených druhoch živočíchov.
  • Pozrite si dokumentárny film.
  • Upozornite na problematiku ohrozených druhov prostredníctvom sociálnych sietí.