Deň pre spevavce
Úvod » Deň pre spevavce

 

Ako bolo?

V priestoroch prednáškovej sály Centra environmentálnej výchovy sa v sobotu, 12. mája 2018 stretlo celkom 9 spevákov zo 4 kategórií. Povzbudiť ich prišli rodinný príslušníci a priatelia a atmosféra bola veľmi príjemná a priateľská. Na úvod podujatia sme účastníkom súťaže vysvetlili, prečo sme túto súťaž pripravili a v krátkosti im predstavili kampaň EAZA “Umlčaný les” a problematiku spevavcov v juhovýchodnej Ázii.
Po predstavení kampane sme sa pustili priamo do súťaže a začali sme s kategóriou najmenších spevákov, pričom vo všetkých piesňach sa museli spomínať vtáky, čo všetci súťažiaci dodržali. Porota zložená z pedagogičiek Základnej umeleckej školy Bojnice Zdenky Rázgovej a Barbory Kršiakovej, speváčky a herečky Dominiky Richterovej a za Národnú zoo Bojnice Simony Kubičkovej posúdila všetky spevácke výkony a nakoniec rozhodla o nasledovnom poradí:

Kategória od 4 do 7 rokov:
1. miesto – Adam Rázga
2. miesto  – Lívia Kulichová

Kategória od 8 do 11 rokov:
1. miesto – Seline Vrecková
2. miesto – Kristína Ann Lutz
3. miesto – Ema Kraliková a Emma Iliášová

Kategória od 12 do 15 rokov:
1. miesto – Emma Švorcová
2. miesto – Aneta Čaprnková

Kategória od 16 do 18 rokov:
1. miesto – Martina Balážová 

Špeciálnu cenu poroty – vstup pre 4 osoby do zázemia Národnej zoo Bojnice získala za svoj výkon Seline Vrecková.

Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a za ich spevácke výkony a gratulujeme víťazom. Sme radi, že sme aj touto súťažou mohli podporiť myšlienku ochrany ohrozených spevavcov.

 

 

Propozície k súťaži

DEŇ PRE SPEVAVCE

 

Národná zoologická záhrada Bojnice v spolupráci so Základnou umeleckou školou Bojnice pripravila spevácku súťaž „Deň pre spevavce“. Súťaž je určená pre deti od 4 do 18 rokov.

Tá je organizovaná pri príležitosti kampane EAZA – „Umlčaný les“, ktorá má poukázať na problematiku masívneho úbytku a vymieranie vtáčích druhov v tropických dažďových lesoch v juhovýchodnej Ázii. Je to spôsobené stratou ich prirodzeného prostredia, ale predovšetkým nadmerným lovom.
Problematika úbytku vtáctva sa týka aj územia Slovenska. To je spôsobené stratou prirodzeného biotopu, pytliactvom, trofejným lovom, vykrádaním hniezd alebo nastražením otrávených návnad. Túto činnosť (všetky činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky) označujeme ako vtáčiu kriminalitu.

Termín a miesto súťaže: 12.5.2018 o 9.00 h v Národnej zoo Bojnice

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Uzávierka: 4.5.2018

 

Kategórie:

Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku od 4 do 18 rokov, do prislúchajúcej kategórie:

  1. Speváci od 4 do 7 rokov
  2. Speváci od 8 do 11 rokov
  3. Speváci od 12 do 15 rokov
  4. Speváci od 16 do 18 rokov
  5. Špeciálna kategória: vlastná tvorba

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže.

 

Prihláška:

Súťažiaci vyplní a pošle prihlášku mailom na simona.kubickova@zoobojnice.sk. Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá súťažiaci (zákonný zástupca). Prihlášky posielajte spoločne s hudobnými podkladmi (viď bod nižšie). Prihlášku si môžete stiahnuť tu:

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Organizátor si vyhradzuje právo limitovať počet súťažiacich pri veľkom záujme súťažiacich z jednej školy, po konzultácii s pedagógom vysielajúcej školy.

 

Súťažné skladby:

Súťažiaci si pripravia pieseň s vtáčou tematikou (skladba, kde sa spomínajú vtáky). Pieseň nemusí byť slovenská, môže byť aj cudzojazyčná. Maximálna dĺžka piesne je 4 minúty (pozor zmena!). Hudobný podklad treba zaslať mailom vo formáte mp3, podklad treba nazvať menom súťažiaceho a názvom piesne. Za kvalitu hudobného podkladu zodpovedá súťažiaci (zákonný zástupca). Piesne posielajte na simona.kubickova@zoobojnice.sk.

 

Vlastná tvorba:

V kategórii vlastná tvorba súťažiaci napíše text k hudobnému podkladu, ktorý poskytne Národná zoo Bojnice. Podklad je vo forme notového záznamu, stiahnuť si ho môžete tu:
NOTOVÝ ZÁZNAM

 

 Súťažiaci si môže podklad nahrať a túto použiť v deň súťaže, alebo je možné, aby ho počas súťaže doprevádzal hudobník (doprovod a hudobné nástroje si zabezpečuje súťažiaci/zákonný zástupca sám).

Text sa musí týkať myšlienky kampane (ochrana spevavcov). Viac o kampani nájdete tu: https://zoobojnice.sk/kampan-eaza-2018-2020-silent-forest-umlcany-les/

V tejto kategórii je možné pracovať v dvojici – tzn. text môže napísať jeden z dvojice a pieseň zaspieva druhý z dvojice.

 

Priebeh súťaže:

Súťažiaci dostanú po uzávierke email s pozvánkou, kde bude uvedené presný čas konania súťaže a miesto. Pozvánky dostanú iba súťažiaci, ktorý riadne vyplnili a poslali prihlášku a hudobný podklad do uzávierky súťaže.

V deň súťaže súťažiaci zaspieva pred porotou súťažnú pieseň. Porotu budú tvoriť dvaja zástupcovia zo Základnej umeleckej školy Bojnice a jeden zástupca z Národnej zoo Bojnice a špeciálny hosť – speváčka a herečka Dominika Richterová.

Porota vyberie a ocení najlepších spevákov priamo v deň konania súťaže. Súťažiť sa bude postupne po jednotlivých súťažných kategóriách, o poradí súťažiacich v danej kategórii rozhodne los.

Účasť na súťaži je bezplatná a dobrovoľná. Organizátor zabezpečí pitný režim pre súťažiacich. Cestovné náklady si hradí súťažiaci.

Súťažiaci majú v deň súťaže vstup do Národnej zoo Bojnice zadarmo (neplatí pre sprievod súťažiacich).

 

Ceny:

Najlepší súťažiaci z každej kategórie, ktorých vyberie porota budú ocenení. Každý súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže (príde spievať v deň súťaže) získa vecné maličkosti za účasť od Národnej zoo Bojnice.

 

Špeciálna cena:

V kategórii vlastná tvorba bude víťazná pieseň, ktorú vyberie porota po následnej dohode s víťazom (víťaznou dvojicou) nahraná v profesionálnom štúdiu a použitá na propagačné účely kampane „Umlčaný les“ v rámci propagácie Národnou zoo Bojnice. Nahratú a spracovanú verziu piesne získa aj víťaz (víťazná dvojica).