EAZA včera a dnes
Úvod » EAZA včera a dnes

Naša zoo je členom Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) od roku 1994. Spolu s nami je členom aj ZOO Bratislava. EAZA združuje všetky vyspelé zoologické záhrady v Európe, ktoré spĺňajú náročné požiadavky na chov, záchranu a vystavovanie zvierat. Tiež dôležité a sledované sú ukazovatele o práci s verejnosťou, vzdelávacích programoch a iných osvetových činnostiach. Každý rok na jeseň býva pravidlom usporiadanie celoeurópskej konferencie EAZA, vždy v inej krajine, meste a s iným hlavným programom a kampaňou. Na každej takejto výročnej konferencii prebehne veľké množstvo plenárnych zasadnutí, odborných komisií, TAGov a stretnutí. EAZA pravidelne publikuje rôzne periodiká, udržiava webovskú stránku a sústavne komunikuje s členskými záhradami.

Od roku 2002 vychádzali v každom vydaní Výročnej správy UCSZ reportáže, ktoré som inicioval a písal o jednotlivých výročných konferenciách EAZA. Vtedy ma k tomu vytrvalo podnecoval a inšpiroval vtedajší prezident Ing. V. T. Jiroušek. Tieto poznámky mapujú dianie na tomto mediznárodnom stretnutí ľudí zo zoologických záhrad Európy a občas aj z iných kútov sveta. Pochopiteľne sú ovplyvnené mojim subjektívnym vnímaním a aj tým, na ktorých dielčich zasadnutiach som sa zúčastnil. V roku 2006 som sa zatiaľ jediný krát konferencie nezúčastnil. Zmena nastala v roku 2008, keď túto iniciatívu, v podstate bez oznámenia, prevzali iní kolegovia. V roku 2009 už ale nenapísali nič, čo je škoda, pretože prerušili kontinuitu reportáží. Úplný prelom nastal aj tak v roku 2010, kedy pôvodná verzia Výročnej správy únie s dostatkom priestoru na odborné príspevky vlastne zanikla. V novej už na takéto reportáže neostalo miesto. A tak pre archivovanie našej účasti a toho, čo sa dialo, slúži tento miniarchív poznámok z konferencií. Sú tam postrehy a fakty z plenárnych zasadnutí, kampaňových stretnutí, odborných skupín a združení.

eaza-barcelona-2002

eaza-bristol-2005

eaza-kolmarden-2004

eaza-lipsko-2003

eaza-praha-2001

eaza-varsava-2007