Euro Souvenir bankovka 2020
Home » Euro Souvenir bankovka 2020

 

 

Po úspechoch a pozitívnych reakciách zberateľov sa najstaršia slovenská zoologická záhrada rozhodla pre „hattrick“. Tretia suvenírová bankovka, ktorú v tomto roku prináša Národná zoo Bojnice, charakterizuje jedno z dôležitých poslaní a úloh zoologických záhrad. Je ním záchrana a ochrana živočíšnych druhov. Motívom najnovšej bankovky Národnej zoo Bojnice bude jej vlajkové zviera – rys ostrovid karpatský. S chovom tejto najväčšej európskej mačkovitej šelmy začala bojnická zoo už od svojho založenia v roku 1955. Prvého rysa odchovaného v zajatí sa podarilo odchovať v roku 1962 práve bojnickej zoo. V rámci reštitúcie rysa  v západnej a strednej Európe zohráva Národná zoo Bojnice významnú úlohu.

Vyobrazený “bežiaci” rys je Wrano, ktorý sa dostal do rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady ako osirelé mláďa vo veku asi 2 -3 mesiacov. Bol dezorientovaný, dehydrovaný a vo veľmi zlej psychickej a fyzickej kondícií. Iba vďaka rýchlej a odbornej pomoci Národnej zoologickej záhrady Bojnice sa ho podarilo zachrániť. Dorástol na krásneho, mladého jedinca pripraveného na vypustenie do voľnej prírody. Pred vypustením bol označený GSM telemetrickým obojkom, čo vidieť aj na vyobrazení, ktoré zabezpečuje jeho monitoring. Potvrdil svoje adaptačné schopnosti v novom prostredí a po 2 rokoch sa aktívne zapojil do reprodukcie vo Falckom lese, kde sa stal otcom dvoch mláďat.