Európsky týždeň udržateľného rozvoja
Úvod » Európsky týždeň udržateľného rozvoja

 

Európsky týždeň udržateľného rozvoja

Zapojte sa s nami do Európskeho týždňa udržateľného rozvoja.

Ide o celoeurópsku iniciatívu, ktorej hlavným cieľom je predstaviť projekty a aktivity podporujúce udržateľný rozvoj.

Práve v týchto dňoch je správny čas na to, aby sme svojimi aktivitami projekt zviditeľnili a prekonali vlaňajšie čísla, ktoré boli veľmi lichotivé. Veď v roku 2020 sa konalo v priebehu tohto týždňa 4065 rôznych aktivít na území 25. krajín Európy.

Aké podujatia môžu byť súčasťou Európskeho týždňa udržateľného rozvoja?

Malé alebo veľké, fyzické alebo online, môžu byť organizované inštitúciou alebo jednotlivcom, zapojiť sa môže každý.

Môžete prezentovať váš podnik či organizáciu, usporiadať prednášku alebo prezentáciu o téme súvisiacej s udržateľným rozvojom, zorganizovať vyčistenie rieky či mestského parku, môžete vysádzať stromčeky. Kým veľké podujatia pritiahnu veľký počet ľudí a zviditeľnia kľúčové témy, malé podujatia majú potenciál ukázať, že aj ten najmenší čin sa počíta a prispieva k zmene.

Registrácia je otvorená pre všetkých – verejné organizácie, regionálnych partnerov, výskumné centrá, múzeá, nadácie, komunitné organizácie, asociácie, firmy, občianske organizácie, jednotlivcov..

Kľúčové je, aby sa prihlásené podujatie, projekt, aktivita venovali jednej alebo viacerým dimenziám udržateľného rozvoja a aby neboli výlučne ziskovo orientované. Môže ísť napríklad o konferenciu, výstavu, komunitnú aktivitu, aktivity udržateľného podnikania, vzdelávacie aktivity, a iné formy aktivít (aj online).

Prečo sa stať súčasťou Európskeho týždňa udržateľného rozvoja? 

Zviditeľníte vašu aktivitu, iniciatívu či podujatie na národnej a európskej úrovni.

Zvýšite jej návštevnosť.

Inšpirujete iných v rámci celej Európy.

Zistíte, ako sa vaša činnosť prepája s cieľmi udržateľného rozvoja a ako k nim prispieva.

Stanete sa súčasťou celoeurópskej iniciatívy na podporu plnenia cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

 

Do Európskeho týždňa udržateľného rozvoja je možné prihlásiť podujatia, ktoré sa budú konať v čase od 18. septembra do 8. októbra.