Fotosúťaž Krehká krása má svojich víťazov
Úvod » Fotosúťaž Krehká krása má svojich víťazov

 

Národná zoo Bojnice vyhlásila na mesiac september 2019 fotosúťaž o najkrajšiu fotku motýľa s názvom

Krehká krása.

Odborná porota vybrala z takmer 100 fotografií, ktorými sa verejnosť zapojila do tejto súťaže 3 víťazné. Ich autorom budú odovzdané vecné ceny.

1.miesto: Vlado Kašiak

2.miesto: Milan Sušienka

3.miesto: Roman Tibenský

Víťazom gratulujeme a všetkým, ktorý sa do súťaže zapojili ďakujeme.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Súťaže sa mohol zúčastniť každý fotograf.

Do fotosúťaže mohli záujemcovia zasielať len fotografie motýľov z Motýlej záhrady Národnej zoo Bojnice. Zo súťaže boli automaticky vyradené fotografie motýľov z voľnej prírody, alebo iných expozícií motýľov.

Maximálny počet fotografií od jedného autora bol 3. Do súťaže sa prijímali fotografie v digitálnej podobe.

V súlade s § 18, § 19, § 22, zák. 185/2015 Z. z, Autorský zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov autora podľa zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s nariadením EU  č. 2016/679 na spracovanie osobných údajov poskytuje súťažiaci súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (mena a priezviska), so spracovaním osobných údajov v zmysle zák.428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zaslaním fotografie poskytuje organizátorovi nevýhradnú licenciu na použitie fotografie na účely propagácie v zmysle § 33 zák. 618/2003 Z. z. Súhlasí tiež v rámci tejto licencie so zverejnením podaných fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže i po nej, bez nároku na honorár, a to nielen v tlačovinách vydávaných organizátorom súťaže, ale aj v rámci iných reklamných, marketingových a propagačných prostriedkov Národnej zoo Bojnice. Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového a územného obmedzenia s právom udeliť podlicenciu. Autorské práva zostávajú autorovi fotografie a pri použití fotografie sa vždy uvedie autor snímky.

Do emailu uveďte meno a priezvisko autora fotografie.

CENY: podľa rozhodnutia odbornej poroty budú ocenené tri najlepšie fotografie vecnými cenami venovanými organizátorom.

ADRESA PRE ZASIELANIE fotografií:

sutaz@zoobojnice.sk

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA fotografií:

Súťažné snímky zasielajte do termínu 30.9.2019.

Po uzávierke súťaže budú fotografie vyhodnotené komisiou, najlepšie z nich budú zverejnené na www.zoobojnice.sk, facebook.com/zoobojnice, instagram/zoobojnice.