fotosúťaž Pomáhame zvieratám

Národná zoologická záhrada Bojnice vyhlasuje fotografickú súťaž na tému: Pomáhame zvieratám.

Národná zoo Bojnice si v tomto roku pripomína 65. výročie svojho vzniku. Za ten čas zrealizovala a zapojila sa do mnohých projektov zameraných na ochranu a záchranu živočíšnych druhov. Jej ďalším a nemenej dôležitým poslaním je záchrana a rehabilitácia voľno žijúcich zvierat a ich následné vypustenie do voľnej prírody.

A čo Vy ? Stali ste sa zvieracím záchranárom ?

Mnohým z Vás záleží na zvieratách a máte skúsenosť s ich záchranou. Našli ste zraneného živočícha, kontaktovali ste nás, alebo ŠOP SR, zariadili jeho veterinárne ošetrenie, zabezpečili jeho bezpečnosť na nevyhnutný čas, priniesli do niektorej rehabilitačnej stanice ? Alebo ste mu poskytli vodu, potravu, dočasný domov a po znovunadobudnutí kondície mu umožnili návrat do voľnej prírody ?

Máte z Vašej záchrannej akcie fotodokumentáciu, alebo ste si vyfotografovali osirelé či zranené zviera predtým, ako sa dostal k profesionálnym ochranárom a bola mu poskytnutá odborná pomoc a ošetrenie ?

Zapojte sa do našej súťaže, pošlite nám fotografie “záchrannej akcie” a vyhrajte jednu zo zaujímavých cien.   

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf.

Do fotosúťaže môžu záujemcovia zasielať len fotografie (zvierat a ich záchrany), ktorých sú autormi.

Maximálny počet fotografií od jedného autora je 3. Do súťaže sa prijímajú len fotografie v digitálnej podobe.

V súlade s § 18, § 19, § 22, zák. 185/2015 Z. z, Autorský zákon a súhlas so spracovaním osobných údajov autora podľa zák. č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s nariadením EU  č. 2016/679 na spracovanie osobných údajov poskytuje súťažiaci súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (mena a priezviska), so spracovaním osobných údajov v zmysle zák. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci zaslaním fotografie poskytuje organizátorovi nevýhradnú licenciu na použitie fotografie na účely propagácie v zmysle § 33 zák. 618/2003 Z. z. Súhlasí tiež v rámci tejto licencie so zverejnením podaných fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže i po nej, bez nároku na honorár, a to nielen v tlačovinách vydávaných organizátorom súťaže, ale aj v rámci iných reklamných, marketingových a propagačných prostriedkov Národnej zoo Bojnice. Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového a územného obmedzenia s právom udeliť podlicenciu. Autorské práva zostávajú autorovi fotografie a pri použití fotografie sa vždy uvedie autor snímky.

Do emailu uveďte meno a priezvisko autora fotografie.

CENY: podľa rozhodnutia odbornej poroty budú ocenené tri najlepšie fotografie knižnými publikáciami, kreatívnymi materiálmi a peknými vecnými cenami s tematikou zvierat.

ADRESA PRE ZASIELANIE fotografií:

sutaz@zoobojnice.sk

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA fotografií:

Súťažné snímky zasielajte do termínu 01.05.2020.

Po uzávierke súťaže budú fotografie vyhodnotené komisiou, najlepšie z nich budú zverejnené na www.zoobojnice.sk, facebook.com/zoobojnice, instagram/zoobojnice.