História chovu divých druhov kaprinov (kôz a oviec) v obrazoch
Úvod » História chovu divých druhov kaprinov (kôz a oviec) v obrazoch

Divé druhy kôz a oviec neodlučne patria k histórii bojnickej zoo. Kozorožce, markhury, paovce či muflóny tvorli pevnú súčasť kolekcie druhov. Muflón je jediným druhom, ktorý je v zoo od začiatku dodnes tj. už 57 rokov. V prehľade nájdete snímky z tohtoročnej prezentácie (Lupták, P. (2012): História chovu Caprini v ZOO Bojnice (Walia, Sborník komise Caprini pri UCSZOO). Pre úplnosť je tam i prehľad domácich plemien chovaných v našej histórii. Pri každom druhu je vypichnutý i historický počet odchovov.