História chovu rysa ostrovida v ZOO Bojnice: 1955-2004
Úvod » História chovu rysa ostrovida v ZOO Bojnice: 1955-2004

Prvý rys ostrovid (Lynx lynx), ktorý sa začal chovať v ZOO Bojnice, bola asi šesť až sedem mesačná samica pochádzajúca z Oravy (Trstená). Podľa nepriamych údajov sme zistili, že to bolo v novembri alebo decembri roku 1955. Toto mláďa sa zatúlalo jednému hospodárovi do stodoly, ktorý ju našťastie len omráčil palicou. Začiatkom júna 1957 sa z polesia Mníšok nad Popradom dostali do ZOO Bojnice dve osirelé trojtýždňové samice. Boli umelo odchované za pomoci siamskej mačky. Dňa 27.2.1962 boli už ako dospelé odvezené do ZOO Gottwaldov-Lešná k samcovi na párenie, kde boli do 29. marca 1962. Po návrate do Bojníc boli u oboch samíc pozorované známky gravidity, ale len jedna samica porodila dve mláďatá – samca a samicu, ktoré aj úspešne vychovala (J. Gressner 1963). Bol to vôbec prvý európsky odchov rysa ostrovida v zajatí.

Podľa dostupných údajov (knihy denných hlásení, účtovné karty, zošity ošetrovateľov) sa v ZOO Bojnice dodnes odchovalo 67 mláďat pochádzajúcich z vlastných odchovov (Tab. 1.). V niektorých štatistikách z histórie ZOO Bojnice sa uvádzajú v rámci celkového počtu mláďat aj mláďatá privezené do zoo do rehabilitácie a neskôr odchované. Celkovo sa v ZOO Bojnice chovalo 158 exemplárov (podľa záznamov v knihách denných hlásení, účtovných kariet, zachovanej korešpondencie, faktúr, výdajok, príjemok a zošitov ošetrovateľov). Rysy väčšinou pochádzali z odchytov zo stredného a východného Slovenska. Boli buď hendikepované alebo osirelé, alebo boli odkúpené od lesných závodov, poľovníkov či súkromných osôb. Niekoľko jedincov bolo odkúpených alebo vymenených s inými zoo. Takto sa k nám dostalo 12 jedincov: zo ZOO Bratislava jeden exemplár v roku 1962; zo ZOO Zlín-Lešná (vtedy ZOO Gottwaldov-Lešná) jeden samec v roku 1964; zo ZOO Liberec jeden pár v roku 1984; zo ZOO Košice dva samce (boli k nám deponovaní) v roku 1984, jeden samec v roku 1986, jedna samica v roku 1988 (v tomto roku sme samcov deponovaných v roku 1984 odkúpili) a jeden samec v roku 1995; zo ZOO Jihlava dve samice v roku 1987 a zo ZOO Brno jedného samca v roku 1989. Len 5 rysov, väčšinou od súkromných osôb, dostala zoo ako dar. Za iné zvieratá bolo predaných alebo vymenených 109 rysov. Uhynulo alebo bolo utratených 35 jedincov. Do deponácií sme poskytli 2 zvieratá (ZOO Brno, Zoopark Stropkov) a jeden pár sme darovali ZOO Schönbrunn vo Viedni pri príležitosti ich 240. výročia. Dalo by sa povedať, že sme našimi rysmi zásobovali celú Európu. V roku 1962 sme vyviezli jedného samca a v roku 1963 jednu samicu do Poľska; v roku 1966 sme jeden pár rysov poslali do Anglicka; v rokoch 1967, 1973, 1975-1978, 1980-1982 sme do Spolkovej republiky Nemecko vyviezli celkovo 18 zvierat; v rokoch 1981 a 1985 sme vyviezli 2 páry do Holandska; v roku 1993 sme do ZOO Barcelona vyviezli jeden pár; v roku 1999 sme vyviezli jedného samca do ZOO Goldau a v roku 2000 sme vyviezli jeden pár do ZOO Chemnitz. V rokoch 1986-1987 sme v spolupráci s WWF vyviezli 3 zvieratá (2,1) do francúzskeho pohoria Vogézy. Tieto jedince boli určené na reintrodukciu. Spolupracovali sme tak na záchrannom programe WWF. Niektoré naše rysy sa dostali do českých zoo, celkovo ich bolo 34. Do ZOO Dvůr Králové odišiel jeden pár v roku 1962, v roku 1968 opäť jeden pár, v roku 1982 odišla samica a v roku 1983 samec. V roku 1985 odišiel do ZOO Dvůr Králové jeden pár rysov, ktorý bol určený na reintrodukciu v pohorí Šumava. Do ZOO Zlín-Lešná odišiel jeden rys v roku 1962, v roku 1965 jedno mláďa, v roku 1983 jeden samec a v roku 1984 jedna samica. Do ZOO Plzeň odišiel jeden samec v roku 1964, v roku 1971 opäť jeden samec a v roku 1977 jedna samica. Do ZOO Brno odišli dva jedince v roku 1964, v roku 1982 jeden pár a v roku 1989 dva samce (jeden z nich bol deponovaný). Do ZOO Děčín odišiel jeden exemplár v roku 1965 a v roku 1972 jeden samec. Do ZOO Jihlava odišla jedna samica v roku 1979 a v roku 1989 jeden pár. Do ZOO Chomutov odišiel v roku 1980 jeden pár. Do ZOO Hluboká v roku 1981 odišiel jeden samec. Do ZOO Liberec odišiel v roku 1984 jeden pár. V roku 1986 odišla samica a v roku 1989 samec do ZOO Olomouc. Do ZOO Hodonín odišla v roku 1993 jedna samica. 8 rysov sa od nás dostalo aj do slovenských zoo. V roku 1962 jeden exemplár, v roku 1969 jedna samica, v roku 1978 jeden samec, v roku 1981 jedna samica a v roku 1982 jeden exemplár odišli do ZOO Bratislava. Do ZOO Košice odišiel jeden samec v roku 1986 a aj v roku 1995. Do Zooparku Stropkov sme v roku 1996 deponovali jednu samicu, ktorá v roku 2002 ako 15-ročná uhynula.

V súčasnosti (8.4.2004) v našej ZOO chováme jedného, pravdepodobne 19-ročného samca, ktorý pochádza z prírody. Dňa 2.3.1990 sme ho odkúpili od Poľovníckeho združenia Bôrka z okresu Rožňava, kde ho aj odchytili. V tom čase odhadovali, že má skoro 5 rokov. Chováme ešte dve samice, jednu 18-ročnú a jednu 3-ročnú samicu. Staršia samica pochádza zo ZOO Jihlava, kde sa narodila v roku 1986. Do našej zoo prišla 24.9.1987. Mladšia samica pochádza z prírody, konkrétne z Levočských vrchov. Do zoo sme ju prijali 13.9.2001 ako poranené odrastené mláďa. Naša zoo je v zmysle listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 62/2003-5 zo dňa 31.1.2003 poverená správou živých chránených živočíchov, ktoré sa stali vlastníctvom štátu. Dňa 20.12.2003 prepadol do vlastníctva štátu samec (mláďa), ktorý bol nájdený 18.9.2003 v záhrade pri dome v katastrálnom území Pača v okrese Rožňava a bol dočasne umiestnený do rehabilitácie v ZOO Spišská Nová Ves. Dňa 10.10.2003 bolo nájdené poranené mláďa, samec, v katastrálnom území Pakostov, miestna časť Kamenec v okrese Stropkov. Mláďa bolo dopravené do Zooparku Stropkov, kde ho ošetrili a zrehabilitovali. Dňa 13.1.2004 prepadlo do vlastníctva štátu. To znamená, že do našej kolekcie rysa ostrovida (Lynx lynx) účtovne pribudli koncom roka 2003 a začiatkom roka 2004 dva nedospelé samce pochádzajúce z voľnej prírody. V najbližších dňoch si ich pôjdeme prevziať od našich kolegov na východe.