Horúčavy a zvieratá
Úvod » Horúčavy a zvieratá

Pre horúčavy Národná zoo Bojnice robí rôzne opatrenia pre zvieratá ale aj návštevníkov. Snaží sa nimi zmierniť vplyv horúčav na zdravie zvierat a pohodlie návštevníkov.

Rovnako ako ľudia, aj zvieratá by sa pri pobyte na slnku, zvýšenej aktivite a nedostatku vody mohli dehydrovať a ich organizmus by sa mohol prehriať. Počas horúcich letných dní je pre zvieratá zabezpečený chládok v ich chovných zariadeniach a samozrejme dostatočné množstvo vody. Niektoré druhy (medveď, slony) majú vo svojich výbehoch aj bazén, v ktorom sa môžu počas dňa osviežiť. Chovné zariadenia sú navrhované a vybudované tak, aby zvieratá mali možnosť ukryť sa v chládku a vždy mali zabezpečený dostatočný príjem tekutín. V niektorých výbehoch zabezpečuje zvieratám dostatočný tieň a chládok aj množstvo drevín, pod ktorými často odpočívajú. Okrem toho sa zvieratám podáva množstvo ovocia a zeleniny, z ktorej takisto dokážu prijať tekutiny. Slonom sa zvykne podávať vychladený melón, ktorý ich osvieži, ľadovú pochúťku vo forme kusov ovocia zamrznutých v ľade môžu dostať v prípade extrémnych horúčav opice, pandy červené či medvede.

Malé druhy cicavcov ako sú králiky, sysle či morčatá sú viac náchylné na prehriatie a preto im venujeme zvýšenú pozornosť. Majú stály prístup k pitnej vode, ktorú im chovatelia pravidelne vymieňajú, aby sa neprehriala a nerozmnožili sa v nej baktérie.

 

Aj keď domovom exotických druhov vtákov sú predovšetkým trópy, ani tieto nesmú byť vystavené priamemu slnku bez možnosti úkrytu. V našej zoo majú možnosť ukryť sa do chládku, pričom vždy majú prístup k čerstvej pitnej vode. Vtáky veľmi obľubujú kúpeľ, preto majú v týchto dňoch v zariadeniach nádoby s vodou.

Ryby a Plazy, teda korytnačky, jaštery a hady sú špecifickou skupinou. ektotermné, to znamená, že nemajú stabilnú telesnú teplotu, ale tá závisí od teploty prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Proti prehrievaniu sa bránia zdržiavaním sa na chladnejších miestach, výparom vody, zrýchlenou respiráciou, alebo zmenou zafarbenia povrchu tela tak, aby odrážal slnečné žiarenie.

Zvieratá sa však dokážu pred teplom čiastočne ochrániť aj samé. Obmedzujú zvýšenú fyzickú aktivitu počas dňa, kedy počas horúčavy uprednostňujú odpočinok v chládku. Oveľa aktívnejšie sú v týchto dňoch pred východom a po západe slnka. Zvieratá všeobecne vedia dobre regulovať svoju telesnú teplotu. Slony si samé kožu ochladzujú pieskom. Naberajú ho do chobotov a vyfukujú na seba. Regulovať telesnú teplotu si dokážu tiež mávaním ušníc. Niektoré cicavce využívajú fyzikálnu reguláciu teploty, ako je potenie, zrýchlené dýchanie, zmeny prietokov krvi a výmena hustej zimnej srsti, za kratšiu letnú.

Aby sa aj návštevníci mohli počas návštevy Národnej zoologickej záhrady Bojnice v týchto horúčavách osviežiť, na viacerých miestach v areály zoo sú nainštalované tzv. hmlové brány. Návštevníkom odporúčame, ak chcú zvieratá vidieť, aby prišli na prehliadku radšej v ranných alebo podvečerných hodinách. Národná zoo Bojnice je v sezóne otvorená od 8.00 hod. do 19. 00 hod.