Jeden deň kuchárom v zoo
Úvod » Ideme do zoo » Zážitkové programy » Jeden deň kuchárom v zoo

 zvieratá potrebujú svojho kuchára. Nakŕmiť „hladné krky“ v zoo nie je len tak a práca kuchárov je veľmi dôležitá. Zavítajte do našej „zookuchyne“ a zistite, koľko ovocia a zeleniny zjedia za deň zvieratá v zoo. Vyskúšajte si prácu kuchára v zoo a za poplatok 100,00 € môžete stráviť v zoo jeden celý pracovný deň na pozícii kuchára. Dostanete tak možnosť spoznať dennú prácu kuchára zoo (s odborným dozorom). Okrem toho spoločne vyrobíme enrichment pre zvieratá.

Podmienky:

  • vek nad 15 rokov
  • program ponúkame len počas pracovných dní
  • program odporúčame absolvovať pondelok, utorok alebo štvrtok (je však možná aj streda a piatok)
  • Vašou prácou bude príprava krmív pre zvieratá, záujemcovia môžu zavítať aj do mäsiarne a pomôcť pri spracovaní mäsa
  • vhodné pre ranné vtáčatá – kuchárky pracujú už od 6.00h, aby potrava pre zvieratá bola pripravená včas
  • poobede vyrobíme enrichment (z angličtiny obohatenie) pre zvieratá – špeciálna „zmrzlina“, netradične podané jedlo či výroba úkrytu s jedlom (typ enrichmentu záleží od ročného obdobia a aktuálnych podmienok v zoo)
  • maximálny počet účastníkov na jeden deň sú dve osoby
  • podmienkou je dobrý zdravotný stav (účastník nemôže byť v deň programu chorý – nádcha, chrípka a pod.)
  • dĺžka trvania programu cca 8 hodín (účastník nie je povinný absolvovať celých 8 hodín)
  • cena produktu 100,00€ / osoba