Jeden deň záhradníkom v zoo
Úvod » Ideme do zoo » Zážitkové programy » Jeden deň záhradníkom v zoo

V zoo nájdete mnoho povolaní a záhradníci sú z jednou z významných zložiek. Bez ich každodennej práce by v záhrade neboli kvety a zeleň. Chcete sa k ním pridať a skrášliť našu zoo?  Príďte si vyskúšať na jeden deň prácu záhradníka. Za poplatok 100,00 € môže záujemca stráviť v zoo jeden celý pracovný deň ako by bol záhradníkom. Dostane tak možnosť spoznať dennú prácu záhradníka zoo (s odborným dozorom).

Podmienky:

  • vek nad 15 rokov
  • program ponúkame len počas pracovných dní
  • program ponúkame iba od jari do jesene
  • práce sú zamerané podľa ročného obdobia (údržba zelene, záhonov, polievanie, strihanie, starostlivosť o čistotu zoo)
  • vhodné pre ranné vtáčatá – záhradníci pracujú už od 6.00 hod., aby zoo bola pripravená pre prvých návštevníkov
  • program je vhodný aj pre skupiny
  • dĺžka trvania programu cca 8 hodín
  • cena produktu 100,00€ / osoba