Júnový zookrúžok
Úvod » Júnový zookrúžok

Na poslednom tohtoročnom zookrúžku sme upriamili pozornosť na plazy, konkrétne sme sa venovali korytnačkám.

Deti sa dozvedeli, že telo korytnačiek (Testudinata) pokrýva pancier z rohovinových štítov. Vrchná časť panciera (kaparax) je spojená na bokoch so spodnou časťou (plastrón) pomocou väziva. Korytnačky dýchajú pomocou pohybu krku a nôh. Majú rohovinové a zobáku podobné čeľuste. Povedali sme si o vodných aj suchozemských korytnačkách a ich špecifikách chovu a zaujímavostiach v rámci druhu.

Okrem histórie chovu korytnačiek v Nzoo sme sa dozvedeli o korytnačke močiarnej (Emys orbicularis). V súčasnosti jediný druh korytnačky, ktorej severná hranica rozšírenia siaha do strednej Európy.

Počas prednášky deťom robila spoločnosť korytnačka zelenkastá.  Na záver ich čakalo prekvapenie v podobe veľhada kráľovského.