Kamienok prírode (putovné maľované kamene v zoo)
Úvod » Kamienok prírode (putovné maľované kamene v zoo)

 

Vzhľadom na množstvo krásnych maľovaných kameňov už aj v našej Národnej zoologickej záhrady Bojnice sme sa rozhodli založiť túto FB skupinu a okrem skvelej rodinnej zábavy, ktorú táto hra poskytuje, ju o čosi povýšiť na podporu dobrej veci.

Pýtate sa ako?

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

NAMAĽUJ KAMEŇ – PRÍDI DO ZOO (PODPORÍŠ TAK DOBRÚ VEC SVOJIM VSTUPOM) – NECHAJ ODKAZ PRÍRODE (UMIESTNI SVOJ MAĽOVANÝ KAMEŇ NA VHODNÉ MIESTO) – SLEDUJ SVOJ KAMIENOK V NAŠEJ FB SKUPINE!

⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆

Putovné maľované kamene sa stali v poslednom čase veľmi obľúbenou aktivitou detí či dospelých po celom svete. Radosť z nájdeného kamienka je vždy obrovská. A už je len na vás, či bude robiť radosť len vám, alebo ho umiestnite zase na iné miesto, aby potešil niekoho iného.

PODPORME DOBRÚ VEC A INŠPIRUJME AJ OSTATNÝCH! Nám na ochrane prírody a životného prostredia veľmi záleží, a čo vy?

Ako na to?

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

🍀 Ak chcete vytvoriť kamienok:

🐾 Namaľujte kamienok – smelo do toho!

– vrchná strana – obrázok (najlepšie s prírodnou

tématikou) + odkaz prírode

– spodná strana – znak FB + názov skupiny + vaše PSČ

(bez medzier)

🐾 Vycestujte do našej zoo (alebo kdekoľvek na iné, vami

obľúbené, miesto.

🐾 Umiestnite ho na viditeľné miesto – kdekoľvek, aby si

ho okoloidúci všimli, môžete dať tu v skupine indíciu,

kde ste ho nechali a inšpirovať ostatných, aby ho našli.

Dbajte ale na bezpečnosť. Volte také miesto, kde

nehrozí nebezpečie, nie je veľká premávka, kde si ho

môže vziať bežný návštevník v rámci zoo a nie do

výbehov zvierat a pod. Taktiež také miesto, ktoré tým

neutrpí. Našim cieľom nie je tvoriť skládky kameňov a

ničiť životné prostredie, práve naopak!

🐾 Kamienok odfoťte, vložte ho sem do FB skupiny spolu s

informáciami o PSČ (bez medzier) a jeho polohe.

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

🍀 Ak nájdete kamienok

🐾 Odfoťte vrchnú stranu s obrázkom a vložte ho sem do FB skupiny

🐾 Do popisu fotky dajte PSČ(bez medzier) na kameni

🐾 Informáciu, kde ste kamienok našli – jeho tvorca aj

všetci ostatní môžu sledovať, kde kamienok cestuje

🐾 Informáciu, či si necháte kamienok alebo bude

putovať ďalej do sveta, či ostáva na mieste

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

🍀 sledovanie kamienkov

🐾Zadajte do vyhľadávača v tejto FB skupine vaše PSČ a

možno práve nájdete ten váš na druhom konci sveta

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

V tejto FB skupine môžete zdieľať aj návody, inšpirácie, fotky a zaujímavé príbehy, spojené s týmto kamenným ošiaľom 🙂

 

Pravidlá FB skupiny

________________________________________

1. Obsahom sú putovné kamene

Putovné kamene sú označené názvom skupiny a poštovým smerovacím číslom (bez medzier). Neputovné ( darčeky, do záhrady, na želanie,…) nevkladajte. Nezverejňujte cudzie fotografie, výnimkou je len s uvedením autora fotografie.

2. Rešpektujte naše pravidlá

Všetko uverejnené, čo nesúvisí s putovnými kameňmi, bude bez upozornenia zmazané.

3. Rešpektujte prírodu a životné prostredie

Aby sme chránili životné prostredie a zvieratá, chceme zdôrazniť, aby ste na kamienky nelepili žiadne malé časti ( očká, trblietky a pod.), stačí mať kamienok namaľovaný, bez žiadnych iných vytŕčajúcich častí. Nenarúšajte prírodu svojim konaním.

4. Nevhodné témy

Nevkladajte kamienky či iné príspevky s vulgárnou, násilnou, sexuálnou, politickou či protizákonnou tématikou. Šikana akéhokoľvek druhu je zakázaná. Netolerujeme žiadne posmešné a nenávistné komentáre. Bez upozornenia budú automaticky vymazané.

5. Vyžaduje sa vľúdnosť a zdvorilosť

Všetci tu spoločne vytvárame prívetivé prostredie. Správajme sa ku každému s patričnou úctou. Výmeny názorov sú v poriadku, vyžaduje sa však pri nich vľúdnosť.

6. Žiadne nenávistné prejavy ani šikanovanie

Dbajte na to, aby mali všetci pocit bezpečia. Nie je povolené šikanovanie akéhokoľvek druhu a nebudú sa tolerovať ponižujúce komentáre o veciach, ako sú rasa, náboženstvo, kultúra, sexuálna orientácia, rod alebo identita.

7. Rešpektujte súkromie všetkých členov

Na členstvo v tejto skupine sa vyžaduje vzájomná dôvera. Autentické a expresívne diskusie prispievajú ku kvalite skupiny, ale môžu zahŕňať aj citlivé a súkromné informácie. To, čo sa zdieľa v skupine, by malo v skupine aj zostať.

 

 

Kamienky zo zoo (34) rozmiestnené v areáli Nzoo Bojnice –  1. októbra 2020: