Kondor kráľovský opäť v našej zoo
Úvod » Kondor kráľovský opäť v našej zoo

Veľkolepý vták Južnej Ameriky, ktorého uctievali už starí Mayovia, je po 22 rokoch opäť súčasťou jedinečnej kolekcie vtákov Národnej zoo Bojnice. Kondor kráľovský (Sarcoramphus papa) je jedným zo siedmych druhov kondorov – známych amerických zdochlinožravcov.

Charakteristicky čierno-biele sfarbenie peria s pestrofarebnou holou kožou na krku a hlave umocňuje majestátnosť kondora kráľovského. Jeho typickým znakom je tiež mäsitý výrastok nad zobákom, ktorý je u dospelých vtákov výrazne oranžový. Pri dĺžke 80 cm môže tento vták merať v rozpätí krídel až 2 m a vážiť cez 3,5 kg. Žije prevažne v nížinách tropických lesov, občas aj v otvorenej trávnatej krajine na území rozprestierajúcom sa od Mexika až po severnú časť Argentíny. V porovnaní s ostatnými kondormi nie je veľmi spoločenský, žije skôr v pároch alebo malých skupinách a má slabšie vyvinutý čuch. Preto pri vyhľadávaní zdochlín využíva schopnosti iných kondorov, ktorí ho k hľadanej potrave vždy dovedú. Lieta nízko nad korunami stromov, no podobne ako iné druhy počas horúcich dní dokáže plachtiť vo väčších výškach, kam ho vynesú vzostupné vzdušné prúdy. Kondory nemajú hlasový orgán, takže ich hlasové prejavy sú obmedzené prakticky len na syčanie. Keďže kondor kráľovský žije vo vnútri lesov, niektoré údaje o jeho správaní, najmä hniezdnej biológie, dodnes nie sú spoľahlivo v prírode prebádané. V znáške má vždy jedno vajce, a hniezdi väčšinou obvykle na stromoch. Mláďatá sú v prvých rokoch pomerne tmavé, dospelý šat a plné vyfarbenie kože získavajú po 3-4 rokoch. V opatere človeka sa tento druh dožíva často viac ako 30 rokov.

Chov kondorov kráľovských je v európskych zoo riadený prostredníctvom plemennej knihy (ESB), ktorú vedie Zoo Lourosa v Portugalsku. Aktuálne ich chová 42 zoo a vtáčích parkov v Európe s populáciou približne 70 jedincov. Získať tieto vtáky nie je vôbec jednoduché, mnohé zoo musia čakať v poradovníku aj niekoľko rokov. Je to dané aj tým, že v podmienkach zoo sa rozmnožujú vzácne. Koordinátorka chovu pre nás odporučila samicu z varšavskej zoo, kde bola odchovaná v roku 2016 a do našej zoo dorazila už koncom minulého roka. Rovnako starý samec bol vybratý z chovu Zoo Rhenen v Holandsku, k nám sme ho priviezli začiatkom tohtoročnej letnej sezóny. Oba vtáky boli úspešne spojené. Zatiaľ ich musíme držať v zázemí, ukryté pred zrakmi návštevníkov. Je to z dôvodu výstavby novej voliéry pre dravé vtáky v hornej časti zoo, kam sa po jej dokončení presunú orliaky bielokrídle z voliéry pri výbehu plameniakov. Tým sa uvoľní expozičný priestor pre kondory. Kondory kráľovské boli v bojnickej zoo chované aj v minulosti – už v roku 1968 bol dovezený pár, z ktorého samica žila v našej zoo až do roku 1995 v jednej z voliér pri vstupe a pokladniach.