Koordinátor Komisie pre pazúrikaté primáty v UCSZOO
Úvod » Koordinátor Komisie pre pazúrikaté primáty v UCSZOO

Od roku 2008 vedie kurátorka primátov bojnickej zoo, Mgr. Zuzana Mihálovová, Komisiu pre pazúrikaté primáty (česky drápkaté).

Na výročných zasadnutiach komisií má za povinnosť viesť rokovanie svojej komisie a pripraviť si komplexný prehľad o zmenách v chove tejto skupiny vo všekých členských zoo v únii.

Účastníkom referuje o najnovšom dianí v jednotlivých zoo ako aj o výsledkoch najnovších výskumov, ochranárskych aktivitách alebo aj o obsahu posledných európskych zasadnutí Callithrichid TAGu a pod. ZOO Bojnice vydáva každý rok špeciálny zborník MIDAS, ktorý mapuje všetky aktuálne udalosti.

Koordinátorka dosiaľ (2015) editovala a pripravila do publikačnej podoby a na distribuovanie v UCSZOO 7 samostatných čísel zborníka.