Koordinátor Komisie pre veľké mačkovité šelmy v UCSZOO
Úvod » Koordinátor Komisie pre veľké mačkovité šelmy v UCSZOO

Od roku 2004 je hlavný zoológ bojnickej zoo RNDr. Peter Lupták koordinátorom Komisie pre veľké mačkovité šelmy pri UCSZOO. Na výročných zasadnutiach komisií má za povinnosť viesť rokovanie svojej komisie a pripraviť si komplexný prehľad o zmenách v chove tejto skupiny vo všekých členských zoo v únii.

Účastníkom referuje o najnovšom dianí v jednotlivých zoo ako aj o výsledkoch najnovších výskumov, ochranárskych aktivitách alebo aj o obsahu posledných európskych zasadnutí Felid TAGu a pod.

ZOO Bojnice vydáva každý rok špeciálny zborník Baghira, ktorý mapuje všetky aktuálne udalosti.

Koordinátor dosiaľ (2015) editoval a pripravil do publikačnej podoby a na distribuovanie v UCSZOO 11 samostatných čísel zborníka.