Kráľovstvo včiel
Úvod » Kráľovstvo včiel

V mesiaci máj sme si pripomenuli Svetový deň včiel. Včiel je čoraz menej. Napriek tomu, že o ich užitočnosti sa učia už deti v materských školách. Pre ich ochranu, zdá sa, stále nerobíme dosť. Od ich prežitia však závisí aj to naše. Preto sme sa rozhodli na zookrúžku upriamiť pozornosť  na včely.

Spolu s deťmi sme si zahrali interaktívnu hru ,, Kráľovstvo včiel, ktorú nám zapožičalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Cieľom hry je zoznámiť deti s tým, ako žijú včely od jari do zimy. Čo všetko sa deje v úli, čo počas roka včely stretáva, čo im pomáha a čo škodí. Ich úlohou bolo pripraviť svoj roj na zimu a nazbierať čo najviac medových kvapiek.

Deti pri hre pochopili celoročný cyklus života včely. Pútavou formou hry si ľahšie zapamätali informácie o včelách. Súťažné dvojice boli odmenené za ich vedomosti.

Ako si to deti užili uvidíte na fotografiách.