Krokodílie slzy
Úvod » Krokodílie slzy

Podľa starých legiend krokodíl predstiera plač, aby prilákal obeť, podľa iných zase „oplakáva“ obeť, ktorú požiera. V staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968)  sa pri frazeologizme krokodílie slzy uvádza iba význam „vynútené, falošné, neúprimné“ a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa frazeologizmus roniť krokodílie slzy vykladá ako „predstierať úprimný plač, žiaľ“. Ukazuje sa však, že pôvodné súvislosti a význam spojenia krokodílie slzy sú už mnohým používateľom slovenského jazyka neznáme, čo ovplyvnilo jeho interpretáciu a používanie.

V dnešnej dobe sa spojenie krokodílie slzy používa aj vo význame „veľké slzy“.

Prvá zmienka o plačúcich krokodíloch pochádza zo 14. storočia a opísal ich Sir John Mandeville. Popisuje plač krokodílov, ktoré jedli ľudské obete. Krokodíly tak označoval za tých, čo sa síce hostili jedlom, ale plakali. Tento symbol falošnej ľútosti v niektorých svojich dielach využil aj Shakespeare a postupne od 18. storočia ho vídať v mnohých jazykoch sveta, v poézii,  v piesňach, filmoch….

Faktom zostáva, že krokodíly, najmä pokiaľ vynakladajú väčšiu námahu pri konzumácii potravy, skutočne produkujú zvýšené množstvo sĺz. V roku 2000 sa skupina vedcov začala zaoberať touto problematikou. Slzy plnia predovšetkým ochrannú funkciu oka. Pohybom čeľustí sa u krokodílov slzy vytláčajú z ich slzných kanálikov.

Krokodíly sú fascinujúce prehistorické tvory, pamätníci vrcholnej éry plazov dávnych druhohôr a najúspešnejšie predátory všetkých čias. No nielen to. Krokodíly už na prvý pohľad spozná určite každý človek. Aj preto tieto plazy vždy boli a budú populárnymi a žiadanými exponátmi zoologických záhrad. Podobne ako u iných plazov, aj chov krokodílov sa vo svetových inštitúciách postupne vyvíjal, zdokonaľoval a menili sa jeho základné podmienky a požiadavky.

Prvé plány a úvahy nad chovom krokodílov v bojnickej zoo prišli v časoch budovania vivária, ktoré v období 60. rokov malo za cieľ predstaviť jednu z najväčších kolekcii plazov a rýb v Československu. V prvých rokoch fungovania vivária bola akvaristika zastúpená, na rozdiel od plazov, len doplnkovo. Tým bol v expozičných nádržiach po oboch stranách prízemia vivária väčší priestor pre chov krokodílov. Okrem súčasnej krokodílej expozície to boli na pravej strane obe dvojnádrže (dnes akváriá pre cichlidy Strednej Ameriky a afrického jazera Malawi) a na strane ľavej akvateráriá pred schodišťom, kde dnes máme vodné korytnačky. V 70. a 80. rokoch minulého storočia tu bola vytvorená jedna z najväčších kolekcií krokodílov nielen v rámci československých zoo. Najviac krokodílov – až sedem jedincov štyroch rôznych druhov sa vo viváriu vyskytlo krátkodobo medzi rokmi 1988 – 89. Z pohľadu druhového zastúpenia stojí za zmienku rok 1977, v tomto roku žilo vo viváriu naraz až 6 druhov krokodílov. Od roku 1960, kedy bol dovezený vôbec prvý krokodíl, sa tu podľa dostupných záznamov postupne vystriedalo 11 druhov krokodílov. Zo začiatku to boli najmä dovozy menších jedincov, resp. mláďat. Niektoré z nich v podmienkach našej zoo rýchlo vyrástli do úctyhodných rozmerov, čo neskôr znamenalo ich výmenu alebo predaj do iných zoo. Keďže krokodíly tu vždy boli chované len expozične a v obmedzených priestoroch, k rozmnoženiu a ani odchovu mláďat nikdy nedošlo. Samozrejme, súvisí to aj s tým, že väčšina krokodílov nedosiahla potrebnú veľkosť pre pohlavnú zrelosť, resp. u väčších druhov bol chov výlučne len o sólo jedincoch. V súčasnosti je chov krokodílov v našej zoo obmedzený na jedinú expozíciu, ktorú dlhé roky obýval vzácny africký krokodíl štítnatý (Mecistops cataphractus). Po jeho úhyne sme ubikáciu dočasne obsadili kajmanom okuliarnatým (Caiman crocodilus). Dnes u nás návštevníci môžu pozorovať krokodíla olivového (Crocodylus siamensis).

Krokodíl olivový patrí k najvzácnejším druhom krokodílov. V niektorých zdrojoch býva uvádzaný pod starším menom krokodíl siamsky, ktoré ale nie je vzhľadom na jeho obrovský areál výskytu celkom vystihujúce. V minulosti bol rozšírený na rozsiahlom území juhovýchodnej Ázie, od Kambodže po Malajziu až na ostrov Borneo. Dnes prežíva už len na niektorých pôvodných lokalitách a je klasifikovaný ako kriticky ohrozený druh. Je to stredne veľký druh sladkovodného krokodíla s maximálnou veľkosťou 3,6 m. Samice sú menšie, dosahujú dĺžku obvykle do 2,5 m. Dospelé jedince majú jednofarebný chrbát, tmavoolivový až hnedý a svetlú brušnú časť. Mladé krokodíly olivové sú často svetlejšie, kontrastnejšie sfarbené so žltým nádychom a majú škvrny.

O živote tohto krokodíla v prírode stále vieme málo. Obýva vodné toky, jazerá a močiare v tropických pralesoch a jeho najčastejšiu potravu tvoria ryby. Podľa posledných odhadov zostalo v prírode 400 až 1000 jedincov. Celú populáciu ohrozuje nielen postupná strata prirodzených biotopov, ale najmä farmový chov. Krokodílie farmy v juhovýchodnej Ázii chovajú krokodíly v obrovských množstvách za účelom produkcie mäsa a výrobkov z kože. Pre rýchlejší rast začali krížiť viaceré druhy krokodílov, hlavne krokodíla olivového s krokodílom morským (Crocodylus porosus) a krokodílom kubánskym (Crocodylus rhombifer). Tieto hybridné krokodíly tak predstavujú v prípade únikov z fariem obrovský problém pre voľne žijúce populácie. Odborníci v súčasnosti hovoria už len o dvoch pôvodných populáciách, ktoré sú geneticky čisté. Jedna sa vyskytuje na ostrove Borneo a druhá v odľahlých provinciách juhozápadnej a severovýchodnej Kambodže. Populáciu v Kambodži najnovšie ohrozuje výstavba priehrad na niektorých väčších riekach. Mimo fariem je dodnes chov tohto druhu v zoologických záhradách veľká vzácnosť. Európske zoo sa postupne zapájajú do chovu tohto vzácneho druhu. Do nášho chovu sme v roku 2015 získali mladú dvojročnú samicu, ktorá pochádza z odchovu Zoo Protivín. Do budúcnosti uvažujeme v prípade nového chovného zariadenia o možnosti rozšírenia chovu o ďalšie jedince.

Prehľad druhov chovaných v Zoo Bojnice v rokoch 1960 – 2014 :

Aligátor severoamerický (Alligator mississippiensis), kajman okuliarnatý (Caiman crocodilus), kajman širokonosý (Caiman latirostris), kajman jakaré (Caiman yacare), krokodíl americký (Crocodylus acutus), krokodíl čelnatý (Osteolaemus tetraspis), krokodíl kubánsky (Crocodylus rhombifer), krokodíl nílsky (Crocodylus niloticus), krokodíl štítnatý (Mecistops cataphractus), krokodíl úzkohlavý (Tomistoma schlegelii), krokodíl olivový (Crocodylus siamensis).