Lesné biómy
Úvod » Lesné biómy

 

 

Medzinárodný deň lesov

 

Roosevelt ich nazval „pľúcami Zeme“, inšpiroval sa nimi Robert Frost a milióny básnikov. Hovoríme o lesoch. A nie len celebrity s nimi cítia silné spojenie. My všetci áno. Len obyčajná prechádzka lesom dokáže upokojiť a povzbudiť naše zmysly. V skutočnosti sú lesy natoľko kľúčové pre budúcnosť našej planéty, že OSN vyhlásila 21. marec za Medzinárodný deň lesov. Táto úžasná globálna oslava už mnoho rokov vytvára povedomie o dôležitosti lesov na celom svete.

Lesy sú dôležitou a často dominantnou zložkou krajiny, v ktorej plnia rôzne prírodné, hospodárske a celospoločenské funkcie.

Les je zložitý organizmus, presahujúci ľudský vek, veľkolepý, no zároveň veľmi zraniteľný. Jeden hektár lesa za rok:

  • prefiltruje 18 mil. m3 vzduch, čím zachytí 30-80 ton prachu,
  • zníži hlučnosť o 20-30 dB,
  • vyrobí kyslík pre ročnú spotrebu 10-tich ľudí

Sú jedným z našich najväčších prírodných pokladov, ktoré musíme uchovávať a chrániť.

Súčasťou lesného biómu sú suchozemské biotopy, ktorým dominujú stromy. Lesy sa rozprestierajú na zhruba jednej tretine svetového povrchu pevniny a možno ich nájsť v mnohých regiónoch po celom svete. Existujú tri hlavné typy lesov – mierne, tropické a boreálne – a každý má iný sortiment klimatických charakteristík, druhového zloženia a spoločenstiev divokej zveri.

Biómy sú veľké oblasti Zeme, ktoré majú podobné vlastnosti ako podnebie, pôdy, zrážky, rastlinné spoločenstvá a živočíšne druhy. Biómy sa niekedy označujú ako ekosystémy alebo ekoregióny. Podnebie je možno najdôležitejším faktorom, ktorý definuje povahu každého biómu, ale nie je jediným – ďalšie faktory, ktoré určujú charakter a distribúciu biómov, zahŕňajú topografiu, zemepisnú šírku, vlhkosť, zrážky a nadmorskú výšku.

Podľa horizontálneho členenia biómov poznáme viaceré typy lesov: tropické dažďové lesy a mangrovy, monzúnové lesy, savanové lesy, stredozemné tvrdolisté lesy, opadavé širokolisté lesy, boreálne ihličnaté lesy, tundru.

Ak Vás táto téma zaujala pozrite si naše náučné videá venované lesným biómom.