Lesní kamaráti
Úvod » Lesní kamaráti

Vo februári sme privítali krúžkarov v prednáškovej sále, kde sme ich vtiahli do tajov lesa. Počas interaktívnej prednáške si mohli vyskúšať svoje vedomosti o obyvateľoch lesa formou hádaniek. Priraďovali pobytové znaky jednotlivých živočíchom a hádali aké zvuky počujú. Svoje predstavy o živočíchoch zhmotnili v podobe plastelinových výtvorov. Pozrite sa na ne.