Maja a Gula objavujú čaro nového domova
Úvod » Maja a Gula objavujú čaro nového domova

V decembri uplynulého kalendárneho roka sa po kompletnom ukončení stavebných prác na novom pavilóne slonov, premiestnili slonice Maja a Gula do nového domova. Po 36-tich rokoch si tak museli zvykať na úplne nové prostredie. Už samotný prevoz vyžadoval nemalé úsilie a obrovskú trpezlivosť zo strany všetkých zamestnancov bojnickej zoo, ktorí sa na ňom podieľali. Slony sa vyznačujú veľmi konzervatívnymi povahami a náhlym zmenám sa príliš ochotne neprispôsobujú. Na začiatku si Maja s Gulou zvykali výlučne na vnútorné boxy a neskôr objavili čaro obývačky, ktorou sa pomenúva vnútorný expozičný výbeh. Jarné mesiace už strávili v novom domove, ktorý ale ešte nebol verejnosti prístupný. Po ukončení prác v exteriéri, nasledovalo obdobie adaptácie sloníc vo výbehovej časti ubikácie. Išlo o ďalšiu veľkú zmenu v živote týchto zvierat.

Maja a Gula sa udomácňujú v novom prostredí

Aj napriek tomu, že sa obe slonice najskôr zdráhali a odmietali vyjsť na čerstvý vzduch, netrvalo dlho a rozhodli sa preskúmať rozsiahle priestory svojho výbehu. Stalo sa tak krátko po tom, ako sa 1.júla tohto kalendárneho roka slávnostne pavilón otvoril. Maju a Gulu začal pobyt vo výbehovej časti zo dňa na deň baviť stále viac a každým novým dňom ukazovali veľké pokroky. Obhadzovanie sa blatom, sprchovanie počas horúčav, či pasenie na čerstvej tráve sa stali ich veľkými záľubami. Ich najnovšou zábavou je váľanie sa v piesku v priestoroch „obývačky,“ ktorou nazývame vnútorný výbeh pavilónu. Nová ubikácia africkej fauny dosahuje úctyhodných 19.112 m², z čoho len výbehová časť sa rozlieha na 11.000 m² a slonice tak majú dostatok priestoru na vlastné aktivity.

Diametrálne zlepšená kvalita života sloníc

Nový pavilón je rozdelený na päť častí. Tie tvorí priestor na ustajnenie zvierat, zázemie pre zamestnancov, vonkajší a vnútorný výbeh a návštevnícku časť. Vnútorný výbeh sa nazýva obývačka a jej súčasťou je aj bazén. Tieto priestory poskytujú bojnickým sloniciam slobodnejší pohyb a vysoký luxus. Svoj čas trávia prakticky podľa vlastného uváženia a pohybujú sa v rozsiahlych priestoroch ubikácie. Nie sú limitované a obmedzované priestorom a ich pohyb je výlučne v ich vlastnej réžií. Spomínanú obývačku vo vnútornej expozičnej časti využívajú najmä na relax v piesku, v ktorom sa nielenže váľajú, ale kým v minulosti oddychovali, respektíve spali po stojačky, v súčasnosti si do piesku ľahnú. Tieto zmeny sme spozorovali i prostredníctvom nočných fotografií. Ide o veľmi zásadný posun v kvalite ich života.

Chránený kontakt prinesie novú etapu chovu

Dnes sú obe slonice už prakticky adaptované a návštevníci bojnickej zoo sa môžu tešiť z ich nového a luxusnejšieho života. So slonicami prebiehajú i pravidelné odborné tréningy pozitívnou metódou na target, čím by sa postupne malo prejsť na chov cez chránený kontakt. Ten by mal priniesť podstatne viac bezpečnosti zamestnancom, ale i samotným zvieratám. Prispôsobiť sa mu je ale nevyhnutné, pretože nový systém ošetrovania ukladá Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií. Na chránený kontakt by sa malo prejsť najneskôr do roku 2030.

                   

Autor: Pavel Procner