Max v Slovinsku
Úvod » Max v Slovinsku
Nášmu Maksovi sa od vypustenia v Slovinsku podarilo uloviť niekoľko kusov srnčej zveri a pri poslednej kontrole jeho koristi sa zistilo, že ulovil líšku. Potrava rysov v Dinárskom pohorí je primárne zložená z kopytníkov, najmä srnčej zveri, ale niekedy konzumujú aj jeleniu zver a kamzíky. Spomedzi menších mäsožravcov sú najbežnejšou korisťou rysov líšky. V Slovinsku predstavujú asi 4% potravy rysa. Líšky sú častejšie lovené mladšími rysmi.
Aj keď stretnutia medzi rysom a líškou môžu byť pre líšku veľmi nebezpečné, líšky to neodradzuje od toho, aby sa kŕmili na pozostatkoch koristi rysa. Dokonca patria medzi najbežnejšie druhy, ktoré boli pozorované medzi nekrofágmi živiacimi sa pozostatkami koristi rysa.
Zahraničné výskumy preukázali, že rys môže byť dôležitým faktorom pri regulácii populácií líšok. Napríklad v Škandinávii sa odhaduje, že rys loví až 10% celej populácie líšok a reprezentuje až 50% prípadov mortality líšok. Vymieranie rysov v Škandinávii 20. storočí viedlo aj k nárastu populácií líšok.