MEDVEDE TESTUJÚ!
Úvod » MEDVEDE TESTUJÚ!

V spolupráci so Štátnou ochranou prírody sa u nás testovala odolnosť konštrukcie, ktorá má zabrániť prístupu medveďa hnedého do odpadovej nádoby slúžiacej na zber kuchynského odpadu.

Ochrannú konštrukciu navrhla spoločnosť INTA s.r.o. ktorá sa venuje dôslednému systému zberu odpadu v zmysle platnej legislatívy. Konštrukcia mala oceľový rám, pozinkované plechy, otvor na vhadzovanie odpadu a obslužný uzamykateľný otvor na umiestnenie smetnej nádoby.
Testovali ich naše medvede v zoo. Sú to trojročné jedince s hmotnosťou od 100 do 150 kg. Zaujímal ich hlavne obsah smetnej nádoby a to bol v tomto prípade kuchynský odpad.
Konštrukcia nápor medvedej sily a umu vydržala, no boli deformované dôležité časti. Preto naša spolupráca so ŠOP SR bude pokračovať, prototyp sa vylepší o nedostatky, ktoré sa zistili pri tomto testovaní a isto v budúcnosti vykonáme ďalšie testy.
Pokiaľ tento kryt prejde testom “bojnických” medveďov, bude sa testovať priamo v prírode v teréne.
Výskyt medveďa v blízkosti ľudských obydlí je častý problém, ktorý pre ľudí znamená najmä riziko poškodenia majetku a ohrozenia zdravia. Medvede a ich častý výskyt v blízkosti ľudských obydlí, je v posledných rokoch diskutovanou témou aj v slovenskom odpadovom hospodárstvom. Dôvodom je jedno z hlavných lákadiel, pre ktoré medvede do miest a obcí prenikajú – odpad.
Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý vznikol v roku 2014, má za úlohu riešiť problémy s medveďmi, ktoré sa dostávajú do blízkosti ľudských sídel, a zároveň problémom spojeným s medveďmi predchádzať. Príčina, prečo medvede vnikajú do intravilánov obcí a miest, je podľa J. Slašťana vždy rovnaká – potrava.