Medzinárodný deň Dunaja si pripomíname už 20 rokov
27. júna 2024
Úvod » Medzinárodný deň Dunaja si pripomíname už 20 rokov

Medzinárodný deň Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna súvisí s podpísaním Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

V roku 2024 si podunajské štáty pripomínajú 30. výročie podpísania tohto dohovoru. Cieľom akcií, organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, je upriamiť pozornosť verejnosti na problémy súvisiace s povodím veľtoku. Slovensko uvedený dohovor ratifikovalo koncom roka 1997.

Deň podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja v Sofii, 29. júna 1994, sa pripomína ako Medzinárodný deň Dunaja od roku 2004, teda už 20 rokov. Okrem osláv má nabádať obyvateľov v povodí európskeho veľtoku k akciám na zvyšovanie ochrany jeho vôd. Tento deň podporuje Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a aj Európska únia.

Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia, na ktoré sme boli pozvaní ako rezortná organizácia MŽP SR. Akcia prebiehala v areáli Tejka Majer v Gabčíkove a boli na ňu pozvané deti základných škôl zo Slovenska. Pre žiakov okrem plavby po Dunaji pripravili organizácie  bohatý program. V našom stánku sme sa venovali mikroskopovaniu  a deti si mohli vyskúšať svoje zmysly na aktivitách.