Medzinárodný deň gibonov
Úvod » Medzinárodný deň gibonov
Oslávme spoločne sviatok týchto rozkošných, spievajúcich a akrobatických primátov. Tento deň je tiež dôležitý, pretože podľa Svetového fondu pre voľne žijúce zvieratá sú práve gibony najohrozenejšou skupinou opíc.
Gibony sa považujú za menších príbuzných ľudoopov. Žijú v niekoľkých druhoch v ázijských dažďových lesoch. Svoje teritóriá vo vrcholcoch stromov si označujú hlasným spevom, pričom samec a samica spievajú odlišné party. Dospievajúci jedinec sa pokúša zaujať vlastné teritórium tým, že spieva osamote, kým si nenájde partnera. Samica začína sériou hlasných, dlhých, čoraz silnejších húkavých zvukov; potom jej spev slabne a samec odpovedá jednoduchším chvejivejším húkaním. Každý duet sa mnohokrát opakuje.
Na svete existuje 20 rôznych druhov gibonov. Medzi nich patrí aj najvzácnejší primát na svete – gibon hainanský (Nomascus hainanus), žijúci len iba na ostrove Hainan v Číne. V 80. rokoch minulého storočia jeho počet klesol na 8 jedincov ! Na jeho záchranu bolo vynaložené veľké úsilie. V súčasnosti na svete žije 25 až 28 jedincov…
Národná zoo Bojnice dnes spomedzi viacerých druhov gibonov chová gibona zlatolíceho (Nomascus gabriellae). Pôvod gibonov v bojnickej zoo má pomerne pohnutú históriu. Oba samce sa ako mláďatá dostali do Československa z Vietnamu koncom 80. rokov. Samice k ním boli získané neskôr, jedna cez ZOO Budapešť zo ZOO Moskva a druhá najprv z vojnového Osijeku v bývalej Juhoslávii do ZOO Ľubľana, odkiaľ nakoniec prišla do Bojníc. V roku 2005 pribudla nová samica z Varšavy. V súčasnosti už chováme iba jeden, no rozmnožujúci sa pár. Prvé historické a prirodzene odchované mláďa sa narodilo v roku 2008. Druhé mláďa, samica Kim sa narodila 20.9.2010. Kim je druhým odchovom nášho chovného páru gibonov, samca Bona a samice Lily. Koncom roka 2018 sme od koordinátora EEP programu Brice Lefaux získali odporúčanie na presun samice Kim do Rostislav Shilo Novosibirsk Zoo v Rusku, kde sa spojí so samcom z Jihlavskej zoologickej záhrady. Spolu s ním by mali vytvoriť chovný pár a do budúcna dopomôcť záchrannému programu EEP s ďalšími odchovmi.
V stredu 24.10.2019 sme pre verejnosť  pripravili bohatý program, prednášky, rôzne aktivity a ukážky lezeckých aktivít, pri ktorých mali deti a žiaci skutočnú radosť z pohybu v korunách stromov. Národná zoo Bojnice ďakuje pánovi Ivanovi Petrášovi za rôzne ukážky a prípravu lezeckých aktivít, pri ktorých mali deti a žiaci skutočnú radosť z pohybu v korunách stromov.