Medzinárodný deň leoparda obláčkového
Úvod » Medzinárodný deň leoparda obláčkového

 

2.8.2019 sa naši návštevníci mohli dozvedieť mnohé zaujímavosti zo života najmenšej z veľkých mačkovitých šeliem. Leopard obláčkový (Neofelis nebulosa) je stále opravená tajomstvami a niektoré z nich sme sa rozhodli prezradiť záujemcom, ktorí v tento deň navštívili našu zoo. Dnes úž vedia, že druhové meno – „obláčkový“ dostal podľa prekrásnej kresby srsti, ktorá vytvára nepravidelné tmavé škvrny s čiernym ohraničením v tvare obláčikov. A že napriek tomu, že telo má dlhé aj viac ako 1 meter a skostnatelú jazylku, (čo má za následok, že na rozdiel od ostatných veľkých mačiek nedokáže revať), je zaradený do skupiny veľkých mačiek.  Dokonale sa prispôsobil životu v korunách stromov, aj preto má najdokonalejšiu lezeckú techniku spomedzi všetkých mačiek. V pomere k veľkosti lebky má zo všetkých mačiek najdlhšie očné zuby (špicáky) – môžu byť dlhé viac ako 4 cm a nápadne pripomínajú vyhynuté šablozubé mačkovité šelmy (Smilodon, Amphimachairodus, Thylacosmilus, Anachlysictis, Hoplophoneus), ktoré našu planétu obývali pred desiatkami tisíc až niekoľkými miliónmi rokmi. Medzi očnými zubmi a premolármi má z dôvodu absencie prvého premolára (črenového zubu) širokú medzeru, čo mu umožňuje dosiahnuť silné a hlboké uhryznutie.  Najväčšou hrozbou pre tento druh leoparda je ničenie jeho biotopov a ilegálny lov,  vyhľadávané sú jeho kožušina, ale aj kosti, orgány a zuby, ktoré sú používané v tradičnej čínskej medicíne. Až do roku 2007 boli biológovia presvedčený, že leopard obláčkový má 4 poddruhy – v Číne, v Nepále, na Sumatre a Borneu a štvrtý na Tchaj-wane, kde ho však ľudia vyhubili, pretože sa stal obľúbenou korisťou pašerákov a lovcov kožušín. Po kombinácii molekulárne-fylogenetických analýz reťazca génov s analýzou kresby srsti sa ukázalo, že v juhovýchodnej Ázii žijú v skutočnosti dva odlišné druhy. Leopard obláčkový (Neofelis nebulosa) a leopard Diardov (Neofelis diardi), žijúci na ostrovoch Borno, Sumatra a Batu.  Vo svetových zoologických záhradách dnes žije menej ako 300 jedincov, v Európe ho chová 33 zoo v počte asi 110 exemplárov. Národná zoo Bojnice vstúpila do európskeho záchranného programu EEP dovozom prvého samca, ktorého sme doviezli zo Zoo Ústí nad Labem 4.6.2015. Záchranný program koordinuje anglická zoo v Port Lympne. Na Slovensku môžu záujemcovia tento chovateľsky náročný druh vidieť iba v Národnej zoo Bojnice.

Podujatia Deň leoparda obláčkového sa zúčastnilo 1858 návštevníkov.