Medzinárodný deň lesov
Úvod » Medzinárodný deň lesov

 

 

 

Naučiť sa porozumieť našim lesom a dať deťom základ pre lepšie pochopenie ich významu je rozhodujúcim krokom k ochrane prírodných zdrojov pre budúce generácie. Lesy pomáhajú udržiavať zdravé ovzdušie, pôdu, vodu a celé ľudstvo a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení najväčších výziev, ktorým čelíme dnes, ako sú klimatické zmeny, eliminácia hladu a udržateľnosť mestských a vidieckych spoločenstiev. Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestských sídlach a predpokladá sa, že ich počet sa zvýši na 70% do roku 2050. Ľudia sú čím ďalej, tým viac odpojený od prírody. Zvyšuje sa nedostatok povedomia a pochopenia lesov, ich úžitkov a potreby obhospodarovať ich udržateľne. Práve preto je dôležité prinášať lesy do života ľudí už v rannom veku.

 

 

Viac info o kampani sa dozviete na www.fao.org