Medzinárodný deň lesov
Úvod » Medzinárodný deň lesov

Ako to dopadlo?

Počas dvoch dní – 18. a 21. marca 2016 sme si s deťmi materských škôl a prvého stupňa základných škôl pripomenuli Medzinárodný deň lesov. Na interaktívnom lesnom rozprávaní sa deti dozvedeli aký je význam lesa, aké druhy lesa poznáme a rozprávali sme sa o jeho obyvateľoch.

Podľa zvukov a stôp deti mohli hádať, o ktorých zvieratách sa budeme rozprávať a spoznali pre nich aj tie menej známe. Účastníci si mohli tiež prezrieť stopy vybraných druhov zvierat a dotknúť sa ich. Rovnako sme mali pripravené aj dermoplastické preparáty zvierat, ktoré si mohli zblízka obzrieť. Deti veľmi zaujali aj dve kože z medveďov hnedých.

Otvorené je každý deň v roku i počas sviatkov od 8.00 hod. www.zoobojnice.sk

Celkovo sa na prednášky prihlásili skupiny z štyroch materských škôl, troch základných škôl a na prednášku prišli aj z Detského centra Slovensko v Ružomberku. Dokopy si prednášku vypočulo 266 účastníkov.