Medzinárodný deň medveďov
Úvod » Medzinárodný deň medveďov

V mesiaci máj si pripomíname Medzinárodný deň medveďov. Práve v tento deň, 10. mája sme sa s deťmi zo zookrúžku venovali medvedej tematike. Prednášku po stopách medveďov absolvovalo 8 detí, ktoré pracovali s pripraveným pracovným listom. Predstavili sme im druhy medveďov vo svete. Venovali sme sa charakteristike ôsmych druhov, ich výskytu, jedálničku a pobytovým znakom. Deti si mohli vyskúšať na aktivitách ako dobré počúvajú a získané informácie využili v dopĺňaní odpovedí do pracovných listov.