Medzinárodný deň ohrozených druhov
Úvod » Medzinárodný deň ohrozených druhov

 

Medzinárodný deň ohrozených druhov sme si pripomenuli 15.5.

Deň ohrozených druhov je príležitosťou pre ľudí všetkých vekových skupín dozvedieť sa o dôležitosti ochrany ohrozených druhov a o každodenných činnostiach, ktoré môžu urobiť, aby im pomohli chrániť. Preto sme si pripravili pre naších online divákov túto tému. Sledovalo nás 20 aktívných divákov, ktorí mali možnosť sa aktívne zapojiť do diskusie. Ich úlohou bola tipnúť si do akého obdobia sa datuje začiatok ochraný prírody, kedy vznikol 1. Národný park vo svete. Dozvedeli sa faktory, ktoré ovplyvňujú úbytok druhov na Zemi a sami mohli navrhnúť opatrenia na zastavenie znižovania stavov ohrozených druhov. Tento deň im poskytol príležitosť dozvedieť  sa o dôležitosti ochrany ohrozených druhov a o tom, aké kroky môžu byť  každý deň podniknuté pre ich ochranu.