Medzinárodný deň vtáctva
Úvod » Medzinárodný deň vtáctva

Ako sa správať pri náleze zraneného vtáka

Ako správne postupovať:

Všetky prirodzene vyskytujúce sa vtáky na našom území sú chránené, preto je potrebné dodržiavať zákonom stanovené postupy.

V prvom rade je potrebné posúdiť situáciu. Zisťujeme či má vták viditeľné poranenia, neprirodzené držanie tela, stratil z určitého dôvodu prirodzenú plachosť, alebo či je to mláďa. Po náleze raneného jedinca je potrebné neodkladne kontaktovať orgán ochrany prírody.

Na Slovensku sú to krajské a obvodné úrady životného prostredia. Pre odbornú konzultáciu o postupe a akejkoľvek manipulácii potrebnej pri záchrane vtáka sa obráťte na:

Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky (ŠOP SRwww.sopsr.sk), alebo mimovládne organizácie

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS – http://www.vtaky.sk) alebo

Ochranu dravcov na Slovensku (RPS – http://www.dravce.sk).

Pracovníci kompetentných organizácií ochotne poskytnú informácie potrebné pre vyhodnotenie situácie, odporučia vhodný postup. V prípade potreby podľa možností sami pomôžu, prevezmú raneného vtáka a poskytnú mu potrebnú starostlivosť.

Kontaktovanie kompetentných orgánov v žiadnom prípade nesmieme za žiadnych okolností vynechať, pretože by sme sa mohli dostať do rozporu so zákonom.

V prípade, že je zo situácie jasné, že vták by bez potrebnej odbornej pomoci neprežil a odporučia to aj kompetentné osoby, je možné ho vziať a poskytnúť mu prvú pomoc. Mať ho doma je možné len na dobu nevyhnutnú a podľa možnosti čo najkratšiu, aby sa jedinec čím skôr mohol vrátiť do prírody. Je potrebné si uvedomiť, že môže mať niekde mláďatá, ktoré na neho čakajú a bez rodiča dlho neprežijú. Ranený vták môže byť agresívny a pri samotnom odchyte sa bude brániť. Musíme byť veľmi opatrní, aby nás nezranil ostrými pazúrmi alebo zobákom. Pri odchyte môžeme na zraneného jedinca hodiť časť oblečenia, napr. bundu. Vtáka po prinesení domov je najlepšie umiestniť do škatule, do ktorej spravíme dierky pre umožnenie prístupu vzduchu a uložíme ho na pokojné miesto, kde môže odpočívať. V prípade, že je vták pomerne vitálny je možné mu poskytnúť vhodnú stravu. Ak je však apatický, zoslabnutý je potrebné vyhľadať čo najskôr odbornú pomoc a kŕmenie nie je odporúčané, pretože po nakŕmení by v dôsledku dehydratácie pravdepodobne uhynul.

V prípade, že nájdeme opustené mláďa vo väčšine prípadov nie je potrebné poskytovanie žiadnej pomoci. Rodičia sa pravdepodobne čoskoro vrátia a postarajú sa o mláďa sami. Mláďa môžeme z bezpečnej vzdialenosti pozorovať a len v prípade, že sa rodičia dlhodobejšie nevracajú je potrebné uvažovať o pomoci. Ak si však nie sme istí, či jedinec pomoc potrebuje alebo nie opäť je najvhodnejšie konzultovať situáciu s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.