Mierový beh

 
Ako bolo?

 

 

V sobotu 9. júna 2018 zavítali do našej zoo bežci Mierového behu – Peace run. Snažia sa šíriť myšlienku mieru a vždy po vybranej trase nesú pochodeň, ktorá symbolizuje mier a má myšlienku mieru šíriť ďalej. Naša zoo sa stala štartovacím bodom pre posledný deň etapy tohtoročného behu na Slovensku. Veľmi nás teší, že sme sa mohli do tejto akcie zapojiť a rovnako sme radi, že pri príležitosti behu bola Národná zoo Bojnice vyhlásená za Mierovú zoo Sri Chinmoya. Pamätnú plaketu si návštevníci môžu pozrieť v blízkosti pokladní.