„Mladí zoológovia“ a svetové biorekordy
Úvod » „Mladí zoológovia“ a svetové biorekordy

Na februárovom zookrúžku, ktorého sa pre vysokú maródku zúčastnilo iba osem detí sme sa zaoberali prírodnými biorekordami.

Deti si zábavnou formou napísali vedomostný test, ktorý obsahoval otázky, týkajúce sa biorekordov slovenskej, ale i celosvetovej fauny. Následne absolvovali výklad s videoprojekciou, kde sa dozvedeli správne odpovede na otázky z testu. Tie potom porovnávali so svojimi odpoveďami. Na zookrúžku deti zbohatli o ďalšie nové informácie, ako napríklad ktoré zviera na Zemi je najväčšie, najmenšie, najťažšie, najľahšie, či najrýchlejšie.

Po prednáške sme sa všetci presunuli do expozície zoo. V nej sme navštívili vivárium, v ktorom sme hľadali zvieratá spomenuté na predošlej prednáške. Po náučnom a príjemnom edukačnom dopoludní sme sa rozišli. Veríme, že sa zdravotná a pandemická situácia na Slovensku zastabilizuje a že sa na ďalšom stretnutí “mladých zoológov” stretneme v kompletnej zostave.